تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

درخواست صدور المثنی آگهی رسمی و آگهی اصلاحی اختراع

خانه > ثبت برند  > درخواست صدور المثنی آگهی رسمی و آگهی اصلاحی اختراع

درخواست صدور المثنی آگهی رسمی و آگهی اصلاحی اختراع

درخواست صدور المثنی آگهی رسمی و آگهی اصلاحی اختراع

درخواست صدور المثنی آگهی رسمی و آگهی اصلاحی اختراع

در این مطلب درخواست صدور المثنی آگهی رسمی و آگهی اصلاحی اختراع ، درخواست آگهی اصلاحی اختراع ، ارسال تصویر روزنامه رسمی آگهی ثبت اختراع ، اصلاح آگهی ثبت اختراع  را شرح می‌دهیم.

چنانچه متقاضی آگهی رسمی اختراع آگهی خود را گم کرده باشد براي دریافت المثنی
از درخواست صدور المثنی آگهی رسمی استفاده نمایید.
نحوه ثبت درخواست صدور المثنی آگهی رسمی اختراع:
-1 ورود به سایت
-2 انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید، انتقال اختراع و…)
-3 انتخاب موضوع درخواست:
درخواست صدور المثنی آگهی رسمی اختراع
-4 تکمیل متن درخواست
-5 ثبت اطلاعات
-6 افزودن ضمائم
-7 بازبینی اطلاعات
-8 پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

درخواست آگهی اصلاحی اختراع

برای اصلاح آگهی ثبت اختراع چنانچه پس از درج آگهی در روزنامه رسمی و مشاهده اشکال تایپی در آن متقاضی می بایست درخواست خود را با موضوع درخواست آگهی اصلاحی در سامانه الکترونیکی ثبت نماید.لازم به ذکر است در درخواست خود می بایست عنوان اشتباه و همچنین عنوان تصحیح شده درج گردد.
جهت دریافت رمز در خصوص اظهارنامه هایی که به صورت اینترنتی ثبت نشده اند ، می‌بایست به اداره **  مراجعه نمایید.**
نحوه ثبت درخواست:
-1 ورود به سایت
-2 انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و…)
-3 انتخاب موضوع درخواست: درخواست آگهی اصلاحی
-4 تکمیل متن درخواست(مورد اشتباه را ذکر نمایید)
-5 ثبت اطلاعات
-6 افزودن ضمائم
-7 بازبینی اطلاعات
-8 دریافت شماره مکانیزه

درخواست آگهی اصلاحی اختراع

ارسال تصویر روزنامه رسمی آگهی ثبت اختراع

جهت اخذ گواهی نامه اختراع می بایست تصویر روزنامه آگهی ثبت اختراع را ارسال نمایید.
نکته: جهت اخذ گواهینامه اختراع پس از ثبت درخواست مذکور ، متقاضیان اعم از مالکین و مخترعین در اداره حضور یافته و ذیل دفاتر را امضا نمایند و یا اینکه با وکالتنامه رسمی (اعم از دادگستري یا محضري که در دفتر یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد) به اداره مراجعه نمایند بدین ترتیب در صورتی که تمام مالکین یا مخترعین قادر به حضور فیزیکی در اداره نباشند می توانند با اعطاي وکالت رسمی به احدي از مالکین سایر افراد به اداره مراجعه نمایند.
-1 ورود به سایت
-2 انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)
-3 انتخاب موضوع درخواست: ارسال تصویر روزنامه رسمی آگهی ثبت
-4 تکمیل متن درخواست
-5 ثبت اطلاعات
-6 افزودن ضمائم
-7 بازبینی اطلاعات
-8 پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه