تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

شیوه نامه کمیته مدیریت آموزش های مشاغل خانگی

خانه > اخذ مجوز  > شیوه نامه کمیته مدیریت آموزش های مشاغل خانگی

شیوه نامه کمیته مدیریت آموزش های مشاغل خانگی

شیوه نامه کمیته مدیریت آموزش های مشاغل خانگی

شیوه نامه کمیته مدیریت آموزش های مشاغل خانگی

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل : شیوه نامه کمیته مدیریت آموزش های مشاغل خانگی ، اهداف کمیته مدیریت آموزش های مشاغل خانگی ، نحوه مدیریت آموزش های مشاغل خانگی

ارتقاي سرمایه انسانی با تاکید بر بهبود عملکرد، یکی از اولویتهاي مهم در توسعه اجتماعی، اقتصادي و ایجاد اشتغال پایدار در هر کشوري است.

در همین راستا و با توجه به نیاز اساسی کشور به کاهش نرخ بیکاري و بهره مندي از ظرفیت هاي فراوان مشاغل خانگی در اشتغالزایی، به استناد مصوبه جلسه مورخ 15/9/95ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی،«کمیته مدیریت آموزش هاي مشاغل خانگی»در سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور جهت تحقق اهداف ذیل تشکیل می شود.

ماده 1 -تعاریف

1 .ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

ستادي که براساس ماده 3 ،قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب مورخ 22/2/1389 ،مجلس شوراي اسلامی، به منظور حمایت و گسترش مشاغل خانگی تشکیل شده است.

2 .مشاغل خانگی (شیوه نامه کمیته مدیریت آموزش های مشاغل خانگی)

براساس ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، آن دسته از فعالیت هایی است که با تصویب ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، توسط عضو یا اعضاء خانواده در فضاي مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهاي مسکونی همجوار شکل می گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالاي قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می گردد.

3 .کمیته مدیریت آموزش هاي مشاغل خانگی (نحوه مدیریت آموزش های مشاغل خانگی)

کمیته اي که در راستاي اجراي سیاست هاي آموزشی ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و به منظور هماهنگی بین اعضاي ستاد، به ویژه متولیان صدور مجوز مشاغل خانگی، با اهداف و وظایف درج شده در این شیوه نامه با مسئولیت سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور تشکیل می گردد

نحوه مدیریت آموزش مشاغل خانگی

ماده 2 – اهداف کمیته مدیریت آموزش های مشاغل خانگی

1 .مدیریت واحد و ایجاد هم افزایی بین متولیان آموزش مشاغل خانگی و زمینه سازي براي توسعه اشتغال پایدار و مولد

2 .توسعه مهارت آموزي هدفمند مطابق با قانون و دستورالعمل اجراییستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و مصوبات ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

3 .آموزش، ارتقاء و تکمیل مهارت متقاضیان مشاغل خانگی در چارچوب الگوي توسعه مشاغل خانگی

4 .بروز رسانی مهارت هاي شاغلین مشاغل خانگی در جهت افزایش کیفیت محصولات (خدماتی، تولیدي) مشاغل خانگی

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید