تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

صدور مجوز افزایش منابع پرتوی

خانه > اخذ مجوز  > صدور مجوز افزایش منابع پرتوی

صدور مجوز افزایش منابع پرتوی

صدور مجوز افزایش منابع پرتوی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفاظت در برابر اشعه5731368 /01 / 203

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست کتبی با مهر و امضاء افراد دارای حق امضا، براساس آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور100978
حداقل تعداد دزيمتر محيطي كاليبره، متناسب با تعداد منابع درخواستي100974
حداقل تعداد دزيمتر قلمي كاليبره، متناسب با تعداد منابع درخواستي100968
حداقل تعداد دزیمتر هشداردهنده، متناسب با تعداد منابع درخواستي100975
حداقل تعداد پرتونگار، متناسب با تعداد منابع درخواستي100969
دارا بودن گواهينامه معتبر حفاظت در برابر اشعه‌كليه پرتونگاران (حداقل دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشع100976
امتياز كافي جهت افزايش منابع شركت، بر اساس دستور العمل طبقه بندی و امتیازدهی مراکز پرتونگاری صنعتی100955
كروكي و محاسبات حفاظ محل نگهداري دائم متناسب با تعداد منابع مورد درخواست100980
گواهی سلامت کارکنان براي پرتونگاراني كه جديد معرفي شده باشند.100981
عدم وجود نامه مهلت دار معتبر از سوی واحد قانونی مبنی بر محدودیت منابع یا لغو و تعلیق پروانه100979
پروانه اشتغال معتبر100956
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل امتیازدهی و طبقه بندی مراکز رادیوگرافی صنعتی1581385 / 09/ 08بند 5-3

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز14731384 / 07/ 23جدول استانداردصفحه7

شرایط دریافت پروانه افزایش دستگاه پرتوزا

مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تعرفه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی2000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه7911396 /12 / 20جدول شماره16-ردیف 43

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید و صدور مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روزفرآیند اصلاح مجوز و صدور مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز و صدور مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید