تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

قوانین و مقررات مربوط به حقوق تجارت

خانه > قوانین ثبت > قوانین و مقررات مربوط به حقوق تجارت

قوانین و مقررات مربوط به حقوق تجارت

قوانین و مقررات مربوط به حقوق تجارت

دسته دوم قوانین ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری مربوط به قوانین تجارتی می باشد. در مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ و۱۹۹ قانون تجارت مصوب 1311/2/3 ثبت انواع شرکت های داخلی منوط به نظام نامه گردیده بود که در نظام نامه قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مقررات شکلی ثبت تأسیس و تغییرات انواع شرکت های داخلی، چگونگی دریافت مدارک و مستندات قانونی و نحوه انتشار آگهی های ثبتی بیان گردیده است.

همان طور که بیان شد، در این نظام نامه، ثبت شرکت های تجارتی در هر محلی که اداره ثبت اسناد و یا دفتر اسنادرسمی موجود است، باید به موجب شرکتنامه ثبت گردد. شرکت های تجارتی باید در تهران در دایره ثبت شرکتها و در خارج تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسند. در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه استاد نباشد، ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد ثبت در دفتر محکمه ابتدایی یا صلحیه با رعایت مقررات کافی خواهد بود. همچنین در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نیز در مواد مختلفی، ثبت تأسیس و تغییرات اساسی شرکتهای سهامی عام و خاص در مرجع ثبتی پیش بینی گردیده است که در مبحث جداگانه تشریح می شود.

قوانین و مقررات مربوط به حقوق تجارت

تجار و معاملات تجارتي
ماده 1 – تاجركسي است كه شغل معمولي خودرامعاملات تجارتي قراربدهد.
ماده 2 – معاملات تجارتي از قرار ذيل است :
1 – خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي درآن شده يانشده باشد.
2 – تصدي بحمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هرنحوي كه باشد.
3 – هرقسم عمليات دلالي ياحق‌العمل كاري (كميسيون ) و يا عاملي و همچنين تصدي بهر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ميشود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيداكردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.
4 – تاسيس و بكار انداختن هرقسم كارخانه مشروط براين كه براي رفع حوائج شخصي نباشد.
5 – تصدي به عمليات حراجي
6 – تصدي بهرقسم نمايشگاههاي عمومي.
7 – هرقسم عمليات صرافي و بانكي 
8 – معاملات برواتي اعم ازاين كه بين تاجر يا غيرتاجر باشد.
9 – عمليات بيمه بحري وغيربحري.
10 – كشتي سازي و خريد و فروش كشتي وكشتي راني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها.

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است

Open chat
1