تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

لیست روزنامه های کثیر الانتشار برای ثبت شرکت در تهران و البرز

خانه > اخذ مجوز  > لیست روزنامه های کثیر الانتشار برای ثبت شرکت در تهران و البرز

لیست روزنامه های کثیر الانتشار برای ثبت شرکت در تهران و البرز

لیست روزنامه کثیر الانتشار برای ثبت شرکت در تهران

لیست روزنامه های کثیر الانتشار برای ثبت شرکت در تهران و البرز

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل: لیست روزنامه های کثیر الانتشار برای ثبت شرکت در تهران و البرز ، لیست رونامه برای آگهی ثبت شرکت تهران ، لیست روزنامه های کثیر النتشار برای آگهی تاسیس شرکت در البرز

 

با توجه به اینکه یکی از مراحل ثبت شرکت و موسسات غیرتجاری ، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار بر مبنای الزامات قانونی برای اشخاص حقوقی است. بنابراین بسیار مهم است که روزنامه مورد نظر برای این کار مورد قبول واقع شود.

در ادامه سعی کرده ایم لیستی از روزنامه های مورد قبول برای تهران و البرز را معرفی کنیم.

در راستای اجرای مواد 52 و 53 تبصره سه اصالحی ماده 120 ( اصالحی مورخ 08/11/1380 ) آئین نامه قانون ثبت اسناد و امالک مصوب سال 1317 و آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی و همچنین ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390 ،بدین وسیله عنوان های جراید سراسری و محلی که آگهی های ثبتی سال 1399 در آنها درج می شود به شرح زیر اعلام می گردد:

تمامی آگهی های ثبتی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز و اداره های وابسته در نشریه ها :

9 دی-جام جمابتکارابرارابراراقتصادیاخبارصنعتاسراراسکناس
سخن روزاطالعاتصبحستارهایرانیانسپهرالبرزسپهرسایهامروز
رویدادروزگار ماروزانرسالتراه مردمراوی ملتدنیای هواداردنیای جواناندنیای اقتصادخریدار
خراسانحمایتحسبانجهان صنعتجهان اقتصادجوانجمهوری اسلامیجمهورجملهثروت
تولیدتماشاگران امروزتفاهمتعادلتجارتپیام ماپیام سپیدارپیام زمانپیام آشنابیان ملی
بهاربشارت نوآفرینشآفتاب یزداقتصادیآفتابآسیامیهنآرمانملی
آرمانایمانایرانامینامتیازفرداالبرزاقتصاد ملیاقتصاد مردماقتصاد سرآمد
اقتصاد برترافکاراعتماداعتدالسرافرازانشهروندشروعشرقشاخه سبزشاپرک
یاران خورشیدهمکاری ملیهمشهریهمدلیهفت صبحهدف و اقتصادهدفنوآوراننقشنسل فردا
موج نومواجهه اقتصادیمردم سالاریکیهانکیمیای وطنکلیدکائناتکارونکار و کارگرقدس
فرهیختگانفرصت امروزرسانهعصرعصر توسعهعصر آزادیعصر ایرانیانعصر اقتصادعصر ارتباطعدل و اقتصاد
صمتصدای ملتصدای اصلاحاتصبح اقتصادصاحب قلمشهروند ماسیاست روزسالم اقتصاد

لیست روزنامه های کثیر الانتشار برای ثبت شرکت در تهران و البرز

تمامی آگهی های ثبتی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و اداره های وابسته در نشریه های

اقتصادافکاراعتماداعتدالاعتباراطلاعاتاسکناساسراراخبار صنعتبورس و بیمه
اخبار بانکاتحاد ملتابرار اقتصادیابرارابتکار9 دیبرتراقتصاد جواناقتصاد سرآمداقتصاد طلایی
هنرمندملیهمکاریهمشهریهمدلیهفت صبحهدف و اقتصادهدفنوآوراننقش نو
نقشنسیم گزارشنسیم آرزونسل فردانسل انقلابندای ولایتندای میهنموج نومواجهه اقتصادیمنشور برادری
مزایدهمناقصهمناطق آزادمملکتمعیارمردم سالاریگلهای اقتصادکیهانکیمیای وطنکائنات کلید
کارونکار و کارگرقلم اقتصادقدسفوق العادهفرهیختگانفرصت امروزعیار اقتصادعصر رسانهعصر توسعه
عصر آزادیعصر ایرانیانعصر اقتصادطیفطاقدیسصمتصدای ملتصدای جامعهصدای اصلاحاتصبح نو
صبح اقتصادصبح ارکانصالحصاحب قلمشهروندشمارششروعشرقشاخه سبزشاپرک
سیاست روزسرزمین پویاسرافرازانسخن روزستاره صبحسپهر ایرانیانسپهر البرزسایهسازندگیرویداد نوین
رویداد امروزروزگار ماروزانرسالتراه مردمراوی ملتدنیای جواناندنیای اقتصادخوبخریدار
خراسانحمل و نقلحمایتحماسهحسبانجهان صنعتجهان اقتصادجوانجمهوری اسلامیجمهور
جملهجام جمثروتتولیدتوسعه ایرانیتوریسمتماشاگران امروزتفاهمتعادلتدبیر تازه
تجریشتجارتپیک سبزپیام ماپیام سپیدارپیام زمانپیام تجارتپیام البرزپردیسان نوینبیان ملی
بهاربشارت نوبازار امروزبارزآوای ریآوای اقتصادآفرینشآفتاب یزدآفتاب اقتصادیآسیا
آسمان دوستیآرمان ملیایمانایرانامینامیدجوانامروزامتیازالبرزاقتصاد ملی
اقتصاد مردم

لیست روزنامه های کثیر الانتشار برای ثبت شرکت در تهران و البرز

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat
1
سلام،
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
گروه ثبت بازرگان حلال مسائل ثبت شرکت‌های شماست.
(در صورت عدم پاسخگویی می‌توانید با شماره تلفن همراه:09391131818 از طریق واتس‌اپ با کارشناس ارشد در تماس باشید).