تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مالیات کارت بازرگانی چگونه محاسبه میشود؟

خانه > اخذ مجوز  > مالیات کارت بازرگانی چگونه محاسبه میشود؟

مالیات کارت بازرگانی چگونه محاسبه میشود؟

مالیات کارت بازرگانی چگونه محاسبه میشود؟

مالیات کارت بازرگانی چگونه محاسبه میشود؟

در این مطلب شرایط، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مالیات کارت بازرگانی و پروانه کسب(مالیات کارت بازرگانی چگونه محاسبه میشود؟ ، مالیات کارت بازرگانی حقیقی ، مالیات دارندگان کارت بازرگانی ، قانون مالیات کارت بازرگانی ، میزان مالیات کارت بازرگانی ، هزینه مالیات کارت بازرگانی ، مالیات کارت بازرگانی چقدر است ، مالیات پروانه کسب چقدر است ، مالیات جواز کسب ، مالیات جواز کسب چقدر است ، پرداخت مالیات پروانه کسب ، استعلام مالیات پروانه کسب ، مالیات بر پروانه کسب ، قانون مالیاتهای مستقیم ،مالیات کسب و کار مجازی ، مالیات کسب و کارهای واقعی) کاملا شرح داده می‌شود.

سوال‌هایی که در این مطلب پاسخ داده می‌شوند:

مالیات کارت بازرگانی چگونه محاسبه میشود؟

مالیات جواز کسب چقدر است؟

مالیات پروانه کسب چقدر است؟

مالیات کارت بازرگانی چقدر است؟

مرجع صدور مجوز مالیات کارت بازرگانی و پروانه کسب


مشخصات مجوز مالیات کارت بازرگانی حقیقی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز مالیات کسب و کارهای واقعی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات هاي مستقیم5501366/12/03ماده 186

فرآیند صدور مجوز مالیات کسب و کار مجازی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه2100051
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات هاي مستقیم5501366/12/03ماده 186

بخشنامه 200/98/31 سازمان امور مالیاتی کشور10181398/04/05مفاد بخشنامه

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز مالیات کارت بازرگانی حقیقی


ضوابط خاص اخذ مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مالیات هاي مستقیم5501366/12/03ماده 186

بخشنامه 200/98/31 سازمان امور مالیاتی کشور10181398/04/05مفاد بخشنامه

مالیات کسب و کار مجازی

مدت زمان صدور مجوز میزان مالیات کارت بازرگانی

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
بخشنامه 7826 سازمان امور مالیاتی کشور15651392/04/30بند 1

بخشنامه 14475 سازمان امور مالیاتی کشور13421395/09/03بند 2

بخشنامه 200/98/31 سازمان امورمالیاتی کشور10181398/04/05بند 7

مدت اعتبار مجوز مالیات کارت بازرگانی حقیقی

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
بخشنامه 200/98/31 سازمان امور مالیاتی کشور10181398/04/05بند 11

هزینه صدور مجوز مالیات کارت بازرگانی (مالیات کارت بازرگانی چگونه محاسبه میشود؟)
نمونه مجوز صادر شده مالیات کارت بازرگانی حقیقی

فرآیند تمدید مجوز مالیات کارت بازرگانی و پروانه کسب

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز مالیات کسب و کارهای واقعی

 روزمالیات بر پروانه کسب

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز مالیات کارت بازرگانیفرآیند اصلاح مجوز مالیات کارت بازرگانی و پروانه کسب

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز مالیات کارت بازرگانی حقیقیضوابط خاص اصلاح مجوز میزان مالیات کارت بازرگانی


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز مالیات کارت بازرگانیفرآیند ابطال مجوز مالیات کارت بازرگانی و پروانه کسب


شرایط قابلیت ابطال مجوز مالیات جواز کسب


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید