تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز احداث فرودگاه

خانه > اخذ مجوز  > مجوز احداث فرودگاه

مجوز احداث فرودگاه

مجوز احداث فرودگاه

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون هواپیمایی کشوری105801328 / 05/ 01ماده 17

آیین نامه احداث ، توسعه ، بهره برداري و مدیریت فرودگاه هاي غیر نظامی105831392 / 01/ 185

فرآیند صدور مجوز احداث فرودگاه
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11224
ارائه فیش بانکی12054
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه احداث ، توسعه ، بهره برداري و مدیریت فرودگاه هاي غیر نظامی105831392 / 01/ 185

مجوز احداث فرودگاه

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه احداث ، توسعه ، بهره برداري و مدیریت فرودگاه هاي غیر نظامی105831392 / 01/ 185

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 1394105821394 / 01/ 30جدول3

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز احداث فرودگاه


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


ضوابط خاص تمدید مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز احداث فرودگاه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز احداث فرودگاه


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید