تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز استعلامات حریم خطوط لوله انتقال گاز

خانه > اخذ مجوز  > مجوز استعلامات حریم خطوط لوله انتقال گاز

مجوز استعلامات حریم خطوط لوله انتقال گاز

مجوز استعلامات حریم خطوط لوله انتقال گاز

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز107501350 / 03/ 31ماده واحده

قانون بودجه سال 1363107511363 / 01/ 01بند ج ماده16تبصره 66

مقررات حریم خطوط لوله انتقال گاز107521398 / 03/ 22دفترچه مقررات

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها107531385 / 08/ 01ماده 8

آیین نامه استفاده از اراضی ،احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها107541391 / 02/ 10بند الف ماده 4

بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری

107551391 / 01/ 29

بخشنامه وزیر کشور107561389 / 04/ 24

بخشنامه دبیر شورای امنیت کشور107571386 / 05/ 14

اساسنامه ، تشكيلات و سازمان دهياريها107581380 / 11/ 21بند 33 ماده 10

آیین نامه اجرائی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، گاز و تلفن107591397 / 06/ 03

فرآیند صدور مجوز استعلامات حریم خطوط لوله انتقال گاز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
معرفی نامه نماينده قانونی12452
نقشه و کروکی مختصات دار اراضی مورداستعلام12454
تصوير سند مالكيت اراضي مورداستعلام12455
تصوير کارت ملی/کداقتصادی/شناسه ملی12456
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مقررات حریم خطوط لوله انتقال گاز107521398 / 03/ 22دفترچه مقررات

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها107531385 / 08/ 01ماده 8

آیین نامه استفاده از اراضی ،احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها107541391 / 02/ 10بند الف ماده 4

اساسنامه ، تشكيلات و سازمان دهياريها107581380 / 11/ 21بند 33 ماده 10

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
تاثیر برداشت از معادن کوهی و رودخانه ای بر خطوط لوله10089سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور – اداره کل زمین شناسی واکتشافات معدنی مناطق30www.jahad.ir
تاثیر انفجار و عملیات آتشباری بر خطوط لوله10090وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه تهران30www.aaa.ir
اعلام نظر نسبت به ساخت و سازهای انجام شده یا آتی الاحداث متقاضیان10091وزارت جهاد کشاورزی – سازمان جهاد کشاورزی30www.aaa.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مقررات حریم خطوط لوله انتقال گاز107521398 / 03/ 22دفترچه مقررات

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها107531385 / 08/ 01ماده 8

اساسنامه ، تشكيلات و سازمان دهياريها107581380 / 11/ 21بند 33 ماده 10

هزینه استعلام محوطه خط لوله گاز

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز107501350 / 03/ 31ماده واحده

مقررات حریم خطوط لوله انتقال گاز107521398 / 03/ 22دفترچه مقررات

آیین نامه اجرایی بند a-6-1 دستورالعمل A مقررات حریم107601397 / 10/ 22دفترچه مقررات

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مقررات حریم خطوط لوله انتقال گاز107521398 / 03/ 22دفترچه مقررات

آیین نامه اجرایی بند a-6-1 دستورالعمل A مقررات حریم107601397 / 10/ 22دفترچه مقررات

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مقررات حریم خطوط لوله انتقال گاز107521398 / 03/ 22دفترچه مقررات

آیین نامه اجرایی بند a-6-1 دستورالعمل A مقررات حریم107601397 / 10/ 22دفترچه مقررات

هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز استعلامات حریم خطوط لوله انتقال گاز


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز استعلامات حریم خطوط لوله انتقال گازفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مقررات حریم خطوط لوله انتقال گاز107521398 / 03/ 22دفترچه مقررات

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها107531385 / 08/ 01ماده 8

آیین نامه استفاده از اراضی ،احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها107541391 / 02/ 10بند الف ماده 4

اساسنامه ، تشكيلات و سازمان دهياريها107581380 / 11/ 21بند 33 ماده 10

مقررات حریم خطوط لوله انتقال گاز107521398 / 03/ 22دفترچه مقررات

مقررات حریم خطوط لوله انتقال گاز

107521398 / 03/ 22دفترچه مقررات

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها107531385 / 08/ 01ماده 8

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها107531385 / 08/ 01ماده 8

آیین نامه استفاده از اراضی ،احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها107541391 / 02/ 10بند الف ماده 4

آیین نامه استفاده از اراضی ،احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها107541391 / 02/ 10بند الف ماده 4

اساسنامه ، تشكيلات و سازمان دهياريها107581380 / 11/ 21بند 33 ماده 10

اساسنامه ، تشكيلات و سازمان دهياريها107581380 / 11/ 21بند 33 ماده 10

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز107501350 / 03/ 31ماده واحده

مقررات حریم خطوط لوله انتقال گاز107521398 / 03/ 22دفترچه مقررات

آیین نامه اجرایی بند a-6-1 دستورالعمل A مقررات حریم107601397 / 10/ 22دفترچه مقررات

قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز107501350 / 03/ 31ماده واحده

قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز107501350 / 03/ 31ماده واحده

مقررات حریم خطوط لوله انتقال گاز

107521398 / 03/ 22دفترچه مقررات

مقررات حریم خطوط لوله انتقال گاز107521398 / 03/ 22دفترچه مقررات

آیین نامه اجرایی بند a-6-1 دستورالعمل A مقررات حریم107601397 / 10/ 22دفترچه مقررات

آیین نامه اجرایی بند a-6-1 دستورالعمل A مقررات حریم107601397 / 10/ 22دفترچه مقررات

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مقررات حریم خطوط لوله انتقال گاز107521398 / 03/ 22دفترچه مقررات

آیین نامه اجرایی بند a-6-1 دستورالعمل A مقررات حریم107601397 / 10/ 22دفترچه مقررات

مقررات حریم خطوط لوله انتقال گاز

107521398 / 03/ 22دفترچه مقررات

مقررات حریم خطوط لوله انتقال گاز107521398 / 03/ 22دفترچه مقررات

آیین نامه اجرایی بند a-6-1 دستورالعمل A مقررات حریم107601397 / 10/ 22دفترچه مقررات

آیین نامه اجرایی بند a-6-1 دستورالعمل A مقررات حریم107601397 / 10/ 22دفترچه مقررات

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوز استعلامات حریم خطوط لوله انتقال گازفرآیند اصلاح مجوز استعلامات حریم خطوط لوله انتقال گاز


فایلی وجود ندارد

شرایط دریافت چروانه استعلام حریم خطوط انتقال گاز و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مقررات حریم خطوط لوله انتقال گاز107521398 / 03/ 22دفترچه مقررات

آیین نامه اجرایی بند a-6-1 دستورالعمل A مقررات حریم107601397 / 10/ 22دفترچه مقررات

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مقررات حریم خطوط لوله انتقال گاز107521398 / 03 /22دفترچه مقررات

آیین نامه اجرایی بند a-6-1 دستورالعمل A مقررات حریم107601397 / 10/ 22دفترچه مقررات

مدت زمان اصلاح مجوز

 روز