تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز انتشار اوراق خرید دین

خانه > اخذ مجوز  > مجوز انتشار اوراق خرید دین

مجوز انتشار اوراق خرید دین

مجوز انتشار اوراق خرید دین

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز انتشار اوراق خرید دین

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران5391384 /09 / 0120 و 22

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ دو سال مالی اخیر بانی یا حسب مورد سال گذشته0011100100101000101
بيانيه ثبت اوراق خرید دین001101011110101
گزارش هيأت مديره باني براي دوره مالي اخير جهت ارائه به مجمع عمومي010010111110
گزارش توجيهي تأمين مالي از طريق انتشار اوراق خرید دین0011011111010
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل انتشار اوراق خرید دین12241390 /08 / 23مواد 2 و34

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور جواز انتشار اوراق دین


جواز انتشار اوراق دین

مدت زمان صدور مجوز انتشار اوراق خرید دین

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار12581385 /10 / 25ماده 11

مدت اعتبار جواز انتشار اوراق دین

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار12581385 /10 / 25ماده 17

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
کارمزد ثبت اوراق بدهی110000000 ریال

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز انتشار اوراق خرید دین

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید جواز انتشار اوراق دین


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار جواز انتشار اوراق دین

 ماه


هزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز انتشار اوراق خرید دین

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار جواز انتشار اوراق دین

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز انتشار اوراق خرید دین


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار12581385 / 10/ 25تبصره ماده 11

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید