تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO)

خانه > اخذ مجوز  > مجوز اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO)

مجوز اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO)

مجوز اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO)

مجوز اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO)

در این مطلب شرایط ، مدارک وهزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) ( هزینه صدور مجوز اپراتورهای مجازی تلفن همراه ، شرایط دریافت پروانه اپراتور مجازی ، مدارک اخذ مجوز تلفن مجازی همراه ) را کاملا شرح میدهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO)

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی100111388 / 11/ 21بند (1) ماده (6)

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات100391382 / 09/ 19بند (ز) ماده (3)

اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازي تلفن همراه (MVNO)-مصوبه شماره 2 جلسه 210 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات109111393 / 12 /17بند 16-1 مصوبه

اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازي تلفن همراه (MVNO)-مصوبه شماره 2 جلسه 210 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات109111393 / 12/ 17بند 3-1-2

اصلاحیه برخی از مفاد اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازي تلفن همراه (MVNO)-مصوبه شماره 1 جلسه 239 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات109151395 / 05/ 03بند 2

قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران113641389 / 12/ 11ماده 7

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
طرح توجیهی10261
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه10497
فرم تكميل شده مشخصات شركت ثبت شده10498
فرم تكميل شده سهامداران شركت به تعداد سهامداران10499
ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات (پس از درخواست سازمان)11142
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛11204

تصویر برابر اصل شده کارت ملی مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛

11205
تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی11206
تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس اولیه و نیز آگهی آخرین تغییرات11209
چهار قطعه عکس رنگی ۴×۳ مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره؛ ثبت شرکت 11210
تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات در سهامداران و و اعضای هیئت مدیره؛11218
ضمانت نامه بانکی پرداخت حق امتیاز صدور پروانه (پس از درخواست سازمان)11222
یک نسخه از مصوبات مربوطه امضاشده توسط صاحبان امضا مجاز و مهمور به مهر شرکت11250


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اصلاحیه اصول حاكم بر پروانه فعاليت اپراتورهاي مجازي تلفن همراه- مصوبه شماره 1 جلسه 218کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات100351395 / 04/ 11بند 3-2-1وپیوست1

اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازي تلفن همراه (MVNO)-مصوبه شماره 2 جلسه 210 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات109111393 / 12/ 17بند3-1و3-2وپیوست1

فرآیند صدور مجوز
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
تاییدیه حراست (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)10136وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی60www.ict.gov.ir
گواهی عدم سوء پیشینه10434نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0https://adliran.irمدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مربوط به سه ماهه اخیر؛
شرایط دریافت پروانه اپراتور مجازی

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازي تلفن همراه (MVNO)-مصوبه شماره 2 جلسه 210 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات109111393 / 12/ 173-1-3 مصوبه

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه جلسه يازدهم هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در خصوص عناوين و سقف زماني صدور مجوزهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات113911395 / 11/ 25بند ا جدول الف

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تعیین مهلت برای دارندگان موافقت اصولی دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO)109161398 / 03/ 26کل مصوبه

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO)


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO)


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO)


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تعیین مهلت برای دارندگان موافقت اصولی دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO)109161398 / 03/ 26کل مصوبه

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید