تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی

مجوز ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی

مجوز ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون تأسیس سازمان صنایع دستی ایران101771383 / 01/ 26ماده واحده

فرآیند صدور مجوز ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر سند مالکیت10005
تصویر اساسنامه10012
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری10024
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تابعیت ایرانی10198
اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران10430


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی به واحد های استانی مربوط در استان ها101551394 / 06/ 11بندج مورد 6

دستورالعمل بازارچه دائمی صنایع دستی110901395 / 01/ 01صفحه 44

دستورالعمل بازارچه دائمی صنایع دستی110901395 / 01/ 01فصل5ص57

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل بازارچه دائمی صنایع دستی110901395 / 01/ 01ص 13

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی به واحد های استانی مربوط در استان ها101551394/06/11بند ج مورد 6

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه جلسه هجدهم هیات مقررات زدایی به شماره 80/22663110711396 / 09/ 21مورد 12 صنایع دستی

مدت اعتبار مجوزهزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی108971396 / 12/ 02ماده3بند(ث)

قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی108971396 / 12/ 02ماده4بند(ش)

دستورالعمل بازارچه دائمی صنایع دستی110901395 / 01/ 01بند14 صفحه18

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی108971396 / 12/ 02ماده 14

دستورالعمل بازارچه دائمی صنایع دستی110901395 / 01/ 01فصل7صفحه61

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید