تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز باشگاه ورزشی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز باشگاه ورزشی

مجوز باشگاه ورزشی

مجوز باشگاه ورزشی

مجوز باشگاه ورزشی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور، اصلاح، ابطال و تمدید مجوز باشگاه ورزشی (هزینه مجوز باشگاه ، شرایط تاسیس باشگاه ورزشی ، مدارک مجوز باشکاه ورزشی) شرح داده می‌شود

مرجع صدور مجوز باشگاه ورزشی


مشخصات مجوز باشگاه

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز باشگاه

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی15971350/03/23ماده 4 بند د

فرآیند صدور مجوز
تاسیس باشگاه ورزشی

شرایط تاسیس باشگاه ورزشی و مدارک لازم برای صدور مجوز باشکاه ورزشی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر سند مالکیت10005
عکس پرسنلی10007
تصویر اجاره نامه10018
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری10024
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
درخواست متقاضی10030
تصویر گواهی عدم اعتیاد10031
تصویر کارت مربی حداقل یک نفر100216
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل شرایط عمومی متقاضیان تأسیس باشگاه ورزشی521394/10/23ماده 6

استعلام‌های بین دستگاهی مجوز باشگاه ورزشی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
وضعیت نظام وظیفه10005نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا0http://www.vazifeh.police.ir
گواهی عدم اعتیاد10016نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد0www.ir
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال10020سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0satam.aro.gov.ir
عدم سوء پیشینه10078نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل شرایط عمومی متقاضیان تأسیس باشگاه ورزشی521394/10/23ماده 6

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ضوابط مربوط به کمیسیون ماده پنج باشگاه های ورزشی16011394/04/30بند ج

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز باشگاه ورزشی

 ماه
هزینه مجوز باشگاه


عنوان هزینه مجوز باشگاهمبلغ
تاسیس باشگاه ورزشی4000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه هیات وزیران در خصوص تعرفه صدور مجوز باشگاه های ورزشی15981398/12/06ماده 1

تصویب نامه راجع به هزینه صدور پروانه بهره برداری و احداث باشگاه های ورزشی16001374/12/16بند 1

نمونه مجوز صادر شده ثبت باشگاه

فرآیند تمدید مجوز باشگاه ورزشی

شرایط تاسیس باشگاه ورزشی و مدارک لازم برای تمدید مجوز باشکاه ورزشی


عنوان مدرککد مدرک
شرایط احراز100209
گزارش کارشناس100557
تصویر شناسنامه، کارت ملی ، آخرین مدرک تحصیلی و تخصصی متقاضی13031629000-1
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل شرایط عمومی متقاضیان تأسیس باشگاه ورزشی521394/10/23ماده 6

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز باشگاه

 ماه


هزینه تمدید مجوز باشگاه


عنوان هزینه مجوز باشگاهمبلغ
تمدید مجوز تاسیس باشگاه ورزشی2000000 ریال

فرآیند اصلاح مجوز باشگاه ورزشی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز باشگاه


عنوان هزینه مجوز باشگاهمبلغ
تمدید باشگاه های ورزشی2000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه هیات وزیران در خصوص تعرفه صدور مجوز باشگاه های ورزشی15981398/12/06بند 1

تصویب نامه راجع به هزینه صدور پروانه بهره برداری و احداث باشگاه های ورزشی16001374/12/16ماده 1

فرآیند ابطال مجوز باشگاه ورزشی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت14771370/10/15ماده 17

شرایط تاسیس باشگاه ورزشی و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت14771370/10/15ماده 17 و 18

قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت11681369/12/09تبصره 1

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید