تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز برگزاری حراجی صنایع دستی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز برگزاری حراجی صنایع دستی

مجوز برگزاری حراجی صنایع دستی

مجوز برگزاری حراجی صنایع دستی

مجوز برگزاری حراجی صنایع دستی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد ناز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز برگزاری حراجی صنایع دستی ( هزینه صدور مجوز راه اندازی حراجی صنایع دستی ، شرایط دریافت پروانه برگزاری حراجی صنایع دستی ، مدارک اخذ مجوز حراجی بزرگ صنایع دستی ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اساسنامه سازمان صنایع دستی ایران101421383 /12 / 24ماده 3

قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی108971396 / 12 /02ماده 3 بند ج

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر شناسنامه10002
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر سند مالکیت10005
تصویر اساسنامه10012
تصویر اجاره نامه10018
درخواست متقاضی10030
پورتال تخصصی شرکت (زبان فارسی اجباری می باشد)10306
تصویر کارت بازرگانی10308
صورت هاي مالي مصوب مجمع عمومي شركت در سه سال اخير (سهامي عام)10309

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل حراجی صنایع دستی110841397 /08 / 01ماده 3 صفحه 2

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل حراجی صنایع دستی110841397 /08 / 01ماده 3 صفحه 2

شرایط دریافت پروانه برگزاری حراجی صنایع دستی

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی108971396 / 12 /02ماده 3 بندج

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه جلسه هجدهم هیات مقررات زدایی به شماره 80/22663110711396 /09 / 21مورد 17 صنایع دستی

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی108971396 /12 / 02ماده 3 بند ج

دستورالعمل حراجی صنایع دستی110841397 / 08 /01ماده 2

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی108971396 /12 / 02ماده 3 بند ج

دستورالعمل حراجی صنایع دستی110841397 / 08 /01ماده 2

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید