تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی و اختصاصی داخل و خارج از کشور

خانه > اخذ مجوز  > مجوز برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی و اختصاصی داخل و خارج از کشور

مجوز برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی و اختصاصی داخل و خارج از کشور

برگزاری یا مشارکت در نمایشگاه‌های تخصصی، بین‌المللی و اختصاصی در داخل و خارج از کشور

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران102091383/06/14ماده 5 بند 31

فرآیند صدور مجوز برگزاری یا مشارکت در نمایشگاه‌های تخصصی، بین‌المللی و اختصاصی در داخل و خارج از کشور