تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تأسیس شرکت تعاونی اعتبار

خانه > اخذ مجوز  > مجوز تأسیس شرکت تعاونی اعتبار

مجوز تأسیس شرکت تعاونی اعتبار

مجوز تأسیس شرکت تعاونی اعتبار

مجوز تأسیس شرکت تعاونی اعتبار

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز تأسیس شرکت تعاونی اعتبار( هزینه راه اندازی شرکت تعاونی اعتبار ، شرایط دریافت پروانه تاسیس مرکز تعاونی اعتبار ، مدارک اخذ مجوز ثبت موسسه تعاونی اعتبار) را کاملا شرح میدهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی103171383/ 10/ 22ماده 1

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور109671395 / 11/ 10ماده 21

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران110761395 / 12/ 14تبصره ذیل بند (ج) ماده (۱۴)

دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار111901396 / 03/ 09مفاد مواد (۲۱) الی (۲۹) دستورالعمل

فرآیند صدور مجوز تأسیس شرکت تعاونی اعتبار
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی11083
صورتجلسه مجمع عمومی موسس11175
اساسنامه مورد تایید بانک مرکزی مصوب مجمع عمومی موسس11312
موافقت کتبي دستگاه ذي ربط با تشکيل و تأمين محل فعاليت تعاوني اعتبار11635
فرم تأييد شده از ناحيه دستگاه ذي ربط حاوي اسامي حداقل ۵۰ نفر از مؤسسين11639
معرفي نامه از مراجعي که تأسيس و فعاليت تعاوني اعتبار ، منوط به موافقت آن ها مي باشد11641
ارائه فیش واریزی حداقل مبلغ سرمایه اولیه11836
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار111901396 /03 / 09مفاد مواد (۲۱) الی (۲۹) دستورالعمل

استعلام‌های بین دستگاهی


شرایط دریافت پروانه تاسیس مرکز تعاونی اعتبار

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار111901396 / 03/ 09مفاد مواد (۲۱) الی (۲۹) دستورالعمل

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار111901396 / 03/ 09مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ و تبصره ذیل آن

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار111901396 / 03/ 09مواد ۲۵، ۲۶، ۲۷ و تبصره ذیل آن

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز تأسیس شرکت تعاونی اعتبار


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز تأسیس شرکت تعاونی اعتبار


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تأسیس شرکت تعاونی اعتبار


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار111901396 / 03/ 09ماده 27

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار111901396 /03/ 09ماده 27

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید