تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تأسیس نمایشگاه حیات وحش و آثار طبیعی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز تأسیس نمایشگاه حیات وحش و آثار طبیعی

مجوز تأسیس نمایشگاه حیات وحش و آثار طبیعی

مجوز تأسیس نمایشگاه حیات وحش و آثار طبیعی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست101341371 / 08/ 248

قانون شکار و صید101351375 / 09/ 25مواد 8 و 10

مصوبه شماره 5055/دش مورخ 1373/1/28 مورخ شواریعالی اداری120531373 / 01/ 28بند الف ماده يک

فرآیند صدور مجوز تأسیس نمایشگاه حیات وحش و آثار طبیعی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
طرح توجیهی10261
نقشه10366
اسناد ومدارك مثبته10711
ارائه تعداد و اسامي نمونه هاي پيش بيني شده10712
شرح نحوه و محل تأمين نمونه هاي موردنياز از مراکز مجاز با رعايت موازين قانوني، الزامات و مقررات مربوط10713
فایلی وجود ندارد


شرایط دریافت پروانه نمایشگاه آثار طبیعی

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه 14 هیات مقررات زدایی116861396 / 02/ 1812

مدت اعتبار مجوزهزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز تأسیس نمایشگاه حیات وحش و آثار طبیعی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
فایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزهزینه تمدید مجوزمدت اعتبار مجوز


فرآیند اصلاح مجوز تأسیس نمایشگاه حیات وحش و آثار طبیعی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تأسیس نمایشگاه حیات وحش و آثار طبیعی


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل مجوز احداث نمایشگاه حیات وحش و آثار طبیعی107451385 / 01/ 14همه موارد

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اخذ گزارش و محرز شدن تخلف دارنده مجوز12002
فایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید