تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تأييديه آموزشگاه‌ خلبانی و عملياتی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز تأييديه آموزشگاه‌ خلبانی و عملياتی

مجوز تأييديه آموزشگاه‌ خلبانی و عملياتی

مجوز تأييديه آموزشگاه‌ خلبانی و عملياتی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون هواپیمایی کشوری105801328 / 05/ 0115

آیین نامه اجرایی گواهینامه های متخصصان هواپیمایی110531392 / 11/ 23ماده 17

فرآیند صدور مجوز تأييديه آموزشگاه‌ خلبانی و عملياتی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر فیش بانکی10013
اطلاعات تماس10043
امکان سنجی وارزیابی میدانی توسط گروه کارشناسی10267
اطلاعات پرسنلی و تجهیزاتی10409
اخذ شرایط لازم محل فیزیکی برای تاسیس10620
اعمال کنترل های داخلی مناسب برای فرآیندها10898
احراز صلاحیت مدیرعامل و قائم‌مقام10998
اعلام نشاني محل قانوني11353
تاییدیه حراست11432
آخرین مدارک و مستندات اصلاح شده11443
4 قطعه عکس پرسنلی 4*3 برای اشخاص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی11896
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری شخص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی11912
اصل گواهی عدم اعتیاد شخص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی11915
آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور11968
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی گواهینامه های متخصصان هواپیمایی110531392 / 11/ 2317

استعلام‌های بین دستگاهی


شرایط دریافت پروانه آموزشگاه خلبانی و عملیاتی

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون هواپیمایی کشوری105801328 / 05/ 015

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزهزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه صدور4000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين101221373 / 12/ 28ماده 63 بند ب

مصوبه هیات وزیران شماره 123440105791393 / 11/ 011

مصوبه هیات وزیران شماره 123440105791393 / 11/ 012

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز تأييديه آموزشگاه‌ خلبانی و عملياتی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تأييديه آموزشگاه‌ خلبانی و عملياتی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
مدارک مرتبط حوزه درخواستی متقاضیان11027
آخرین مدارک و مستندات اصلاح شده11443
فایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون هواپیمایی کشوری105801328 / 05/ 015

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تاييد هرگونه تغيير در افزايش محدوده فعاليت مراكز آموزشي و تاييد دوره هاي پودماني8000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 1394105821394 / 01/ 302

فرآیند ابطال مجوز تأييديه آموزشگاه‌ خلبانی و عملياتی


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی گواهینامه های متخصصان هواپیمایی110531392 / 11/ 2314

آیین نامه اجرایی گواهینامه های متخصصان هواپیمایی110531392 / 11/ 2317

آیین نامه اجرایی گواهینامه های متخصصان هواپیمایی110531392 / 11/ 2319

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید