تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تاسیس دفتر خدمات بار هوایی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز تاسیس دفتر خدمات بار هوایی

مجوز تاسیس دفتر خدمات بار هوایی

مجوز تاسیس دفتر خدمات بار هوایی

مجوز تاسیس دفتر خدمات بار هوایی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز تاسیس دفتر خدمات بار هوایی ( هزینه صدور مجوز باربری هوایی ، شرایط دریافت پروانه خدمات بار هوایی ، مدارک اخذ مجوز مرکز خدمات باربری هوایی ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز تاسیس دفتر خدمات بار هوایی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی7051398 /10 / 01بند 1 کلیات

قانون هواپیمایی کشوری7071328 /05 / 0115

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس دفتر خدمات بار هوایی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری10024
تصویر گواهی عدم اعتیاد10031
سابقه فعالیت100301
تکمیل اطلاعات بر روی سامانه100756
گواهی دوره های آموزشی1001481
تصویر برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه1001807
تصویر برابر اصل شده کارت ملی1001808
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت دائم1001811
تصویر برابر اصل شده آخرین مدرک تحصیلی1001816
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی7051398 / 10/ 01درخواست متقاضي

شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی7051398 /10 / 01ضمیمه شماره 1

شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی7051398 /10 / 01بند 3-1

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
استعلام تعیین صلاحیت عمومی و شخصی10089وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات0http://www.vaja.ir
استعلام اشخاص حقیقی با استفاده از شماره ملی10126سازمان ثبت احوال کشور – سازمان ثبت احوال0www.ncr.ir

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی7051398 /10 / 016-1-1

دستورالعمل تخصصی مجوز مؤسسات خدمات بار هوایی13491389 /09 / 271-3

هزینه صدور مجوز باربری هوایی

مدت زمان صدور مجوز تاسیس دفتر خدمات بار هوایی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی7051398 /10 / 01بند 4-6-9

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه صدور مجوز باربری هواییمبلغ
هزینه صدور20000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 13947091394 /01 / 30بند 13-6

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز تاسیس دفتر خدمات بار هوایی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه نحوه فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوانوردی و پروازی7051398 /10 / 01بند 4-6-10

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه صدور مجوز باربری هواییمبلغ
هزینه تمدید10000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 13947091394 /01 / 306-13

فرآیند اصلاح مجوز تاسیس دفتر خدمات بار هوایی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید