تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تاسیس شرکت لیزینگ

خانه > دسته‌بندی نشده  > مجوز تاسیس شرکت لیزینگ

مجوز تاسیس شرکت لیزینگ

مجوز تاسیس شرکت لیزینگ

مجوز تاسیس شرکت لیزینگ

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور، اصلاح و ابطال مجوز

سوال‌هایی که در این مطلب پاسخ داده می‌شود:

مراحل ثبت شرکت لیزینگ چگونه است؟

هزینه شبت شرکت لیزینگ چقدر است؟

شرایط مورد نیاز برای مجوز شرکت لیزینگی چیست؟

مرجع صدور مجوز شرکت لیزینگ


مشخصات مجوز تاسیس شرکت لیزینگ

مجوز لیزینگ

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)3081389/10/1596

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی1221383/10/221

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)10241395/10/142

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور14761395/11/1021

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران12791395/12/1414

فرآیند صدور مجوز شرکت لیزینگ
فایلی وجود ندارد

شرایط مجوز شرکت لیزینگ  و مدارک لازم برای صدور مجوز

شرایط مجوز شرکت لیزینگشرایط مجوز شرکت لیزینگ


عنوان مدرککد مدرک
احراز تودیع صد در صد سرمایه لازم توسط موسسین1001002
احراز صلاحیت مدیرعامل و قائم‌مقام1001005
سایر مدارک به تشخیص بانک مرکزی11111
اساسنامه مورد تایید بانک مرکزی مصوب مجمع عمومی موسس1001176
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)10241395/10/1418

استعلام‌های بین دستگاهی مراحل ثبت شرکت لیزینگ


مجوزهای پیش‌نیاز ثبت شرکت لیزینگ


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)10241395/10/1418

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)10241395/10/1423

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز تاسیس شرکت لیزینگ

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)10241395/10/1421

هزینه صدور مجوز ثبت شرکت لیزینگنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز تاسیس شرکت لیزینگ

شرایط مجوز شرکت لیزینگ و مدارک لازم برای تمدید مجوز

شرایط مجوز شرکت لیزینگ
ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز و مراحل ثبت شرکت لیزینگ

 ماه


هزینه تمدید مجوز ثبت لیزینگفرآیند اصلاح مجوز تاسیس شرکت لیزینگ

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تاسیس شرکت لیزینگ

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)10241395/10/1422

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)10241395/10/1424

شرایط مجوز شرکت لیزینگ و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)10241395/10/1422

دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری)10241395/10/1424

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید