تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تاسیس مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز تاسیس مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی

مجوز تاسیس مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی

مجوز تاسیس مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی

مجوز تاسیس مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز تاسیس مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی ( هزینه صدور مجوز تاسیس مدارس غیر دولتی ، شرایط دریافت پروانه مرکز آموزشی پرورشی غیر دولتی ، مدارک اخذ مجوز موسسه آموزشی پروشی غیر دولتی ، پروانه ثبت مدرسه غیر دولتی  ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز تاسیس مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تاسیس مدارس غیردولتی5941394 /09 / 10بند پ ماده 5

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر مدرک تحصیلی10004
عکس پرسنلی10007
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری10024
درخواست متقاضی10030
تابعیت ایرانی100204
التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران100338
اخذ معرفی نامه از مرکز حراست100510
اخذ شرایط لازم محل فیزیکی برای تاسیس100618
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تاسیس مدارس غیردولتی5941394 /09 / 10بند پ ماده 5

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
وضعیت نظام وظیفه10005نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا0http://www.vazifeh.police.ir
تاییدیه اماکن10008پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی0www.ir
اساسنامه10003سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت اسناد و املاک0http://ssaa.ir
آگهی روزنامه رسمی10004قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران0http://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تاسیس مدارس غیردولتی5941394 /09 / 10ماده 5

مجوزهای پیش‌نیاز پروانه ثبت مدرسه غیر دولتی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تاسیس مدارس غیردولتی5941394 /09 / 10بند ب ماده 5

پروانه ثبت مدرسه غیر دولتی

ضوابط خاص صدور مجوز تاسیس مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تاسیس مدارس غیردولتی5941394 / 09/ 10ماده 5 ،8،9

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تاسیس مدارس غیردولتی5941394 /09 / 10ماده 4 آئین نامه اجر

مدت اعتبار پروانه ثبت مدرسه غیر دولتی

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تاسیس مدارس غیردولتی5941394 /09 / 10تبصره 1 ماده 9

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
صدور مجوز2000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تاسیس مدارس غیردولتی5941394 /09 / 10ماده 9

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز تاسیس مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید پروانه ثبت مدرسه غیر دولتی


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تاسیس مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار پروانه ثبت مدرسه غیر دولتی

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تاسیس مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی

شرایط قابلیت ابطال پروانه ثبت مدرسه غیر دولتی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تاسیس مدارس غیردولتی5941394 /09 / 10ماده 5

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تاسیس مدارس غیردولتی5941394 /09 / 10ماده 5

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید