تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز تاسیس مراکز مشاوره ازدواج و خانواده

خانه > اخذ مجوز  > مجوز تاسیس مراکز مشاوره ازدواج و خانواده

مجوز تاسیس مراکز مشاوره ازدواج و خانواده

مجوز تاسیس مراکز مشاوره ازدواج و خانواده

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی104711395 / 12/ 25بند ج ماده 102

آیین نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره113901391 / 07/ 23بند ج ماده 1

تفاهم نامه وزارت ورزش و جوانان با سازمان نظام روان شناسی و مشاوره114951398 / 02/ 18ماده 2

قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران114961382 / 09/ 02ماده 5

فرآیند صدور مجوز تاسیس مراکز مشاوره ازدواج و خانواده
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی11187
تصویر صفحه اول و دوم همسر متقاضی12768
تصویر صفحه اول و دوم متقاضی12769
تصویر عکس پرسنلی12771
تصویر آخرین مدرک تحصیلی12773
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره113901391 / 07/ 23ماده 5

آیین نامه فعالیت تخصصی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده119291399 / 08/ 06بند 1

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
تایید اطلاعات هویتی شخص حقیقی10005سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0http://www.sabteahval.ir
استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی10148وزارت آموزش و پرورش – دانشگاه فرهنگیان10www.msrt.ir
گواهی عدم اعتیاد10021نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد0www.ir
استعلام گواهی پیشینه10235سازمان تعزیرات حکومتی کشور – اداره کل تعزیرات حکومتی7www.tazirat.gov.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره113901391 / 07/ 23ماده 5

تفاهم نامه وزارت ورزش و جوانان با سازمان نظام روان شناسی و مشاوره114951398 / 02/ 18ماده 2

قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران114961382 /09 / 02ماده 5

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران114961382 / 09/ 02ماده 5

شرایط دریافت پروانه کلینیک مشاوره ازدواج و خانواده

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره113901391 / 07 /23ماده 5

تفاهم نامه وزارت ورزش و جوانان با سازمان نظام روان شناسی و مشاوره114951398 / 02/ 18ماده 2

قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران114961382 / 09/ 02ماده 5

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره113901391/07/23بند ج ماده 1

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
رایگان1 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره113901391 / 07/ 23ماده 10

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز تاسیس مراکز مشاوره ازدواج و خانواده


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه فعالیت تخصصی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده119291399 / 08/ 06بند 6

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه فعالیت تخصصی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده119291399 / 08/ 06بند 6

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تاسیس مراکز مشاوره ازدواج و خانواده


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تاسیس مراکز مشاوره ازدواج و خانواده


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران114961382 / 09/ 02ماده 19

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
پروانه اشتغال معتبر10875
مدارک شناسایی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره (اشخاص حقوقی)11524
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی11584
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران114961382 / 09/ 02ماده 19

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat
1