تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ترخیص کتاب و نشریات خارجی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ترخیص کتاب و نشریات خارجی

مجوز ترخیص کتاب و نشریات خارجی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات101001373 / 02/ 0638

فرآیند صدور مجوز ترخیص کتاب و نشریات خارجی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر قبض انبار10026
تصویر اظهارنامه گمرکی10034
ارائه تعهدنامه در سربرگ رسمی و با امضاء بالاترین مقام صاحب امضاء و مهر شرکت11144
Packing List11483
اصل قبض انبار11905
تصویر ترخیصیه11949
ارائه تعهدنامه12741


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن105131372 / 07/ 0438

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
گزارش کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی10063وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – سازمان اوقاف و امور خیریه0https://www.oghaf.ir
گزارش کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تائیدیه بهداشت مکان مرکز10043وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – سازمان غذا و دارو0http://fda.gov.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات101001373 / 02/ 0638

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات101001373 / 02/ 0638

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات101001373 / 02/ 0638

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات101001373 / 02/ 0638

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز ترخیص کتاب و نشریات خارجی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن105131372 / 07/ 0438

قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن105131372 / 07/ 0438

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات101001373 / 02/ 0638

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات101001373 / 02/ 0638

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات101001373 / 02/ 0638

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات101001373 / 02/ 0638

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن105131372 / 07/ 0438

قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن105131372 / 07/ 0438

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات101001373 / 02/ 0638

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات101001373 / 02/ 0638

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات101001373 / 02/ 0638

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات101001373 /02 / 0638

مدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ترخیص کتاب و نشریات خارجی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات101001373 / 02/ 0638

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن105131372 / 07/ 0438

قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن105131372 / 07/ 0438

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید