تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت انتخابات نماینده کارگران استان و عالی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت انتخابات نماینده کارگران استان و عالی

مجوز ثبت انتخابات نماینده کارگران استان و عالی

مجوز ثبت انتخابات نماینده کارگران استان و عالی

مجوز ثبت انتخابات نماینده کارگران استان و عالی

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور، تمدید، اصلاح و ابطال مجوز ثبت انتخابات نماینده کارگران استان و عالی( ) شرح داده ‌می شود.

مرجع صدور


مشخصات مجوز انتخابات مجمع نماینده کارگران

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه چگونگی تشکیل و نحوه عملکرد مجامع نماینده کارگران استان و عالی4781389/10/18آیین نامه

فرآیند صدور مجوز انتخابات نماینده کارگران عالی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک ثبت مجوز انتخابات نماینده کارگران عالی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر شناسنامه10002
تصویر اساسنامه10012
صورتجلسه مصوب هیئت مدیره100173
فرم تکمیل شده نرم افزار100191
آگهی دعوت اعضا به مجمع عمومی100205


<
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط