تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت انتخابات نماینده کارگران استان و عالی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت انتخابات نماینده کارگران استان و عالی

مجوز ثبت انتخابات نماینده کارگران استان و عالی

مجوز ثبت انتخابات نماینده کارگران استان و عالی

مجوز ثبت انتخابات نماینده کارگران استان و عالی

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور، تمدید، اصلاح و ابطال مجوز ثبت انتخابات نماینده کارگران استان و عالی( ) شرح داده ‌می شود.

مرجع صدور


مشخصات مجوز انتخابات مجمع نماینده کارگران

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه چگونگی تشکیل و نحوه عملکرد مجامع نماینده کارگران استان و عالی4781389/10/18آیین نامه

فرآیند صدور مجوز انتخابات نماینده کارگران عالی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک ثبت مجوز انتخابات نماینده کارگران عالی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر شناسنامه10002
تصویر اساسنامه10012
صورتجلسه مصوب هیئت مدیره100173
فرم تکمیل شده نرم افزار100191
آگهی دعوت اعضا به مجمع عمومی100205


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه چگونگی تشکیل و نحوه عملکرد مجامع نماینده کارگران استان و عالی4781389/10/18ماده 13 تا 21

استعلام‌های بین دستگاهی 


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز 


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه چگونگی تشکیل و نحوه عملکرد مجامع نماینده کارگران استان و عالی4781389/10/18ماده 1

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه مقررات زدایی10511396/08/09ردیف 6

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه چگونگی تشکیل و نحوه عملکرد مجامع نماینده کارگران استان و عالی4781389/10/18ماده 5

هزینه ثبت انتخابات نماینده کارگران استاننمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز ثبت انتخابات نماینده کارگران استان و عالی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز مجوز انتخابات نماینده کارگران عالیضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز ثبت انتخابات نماینده کارگران استان و عالی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز انتخابات مجامع نماینده کارگران

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ثبت انتخابات نماینده کارگران استان و عالی

مجوز ثبت انتخابات نماینده کارگران استان و عالی

شرایط قابلیت ابطال مجوز انتخابات مجامع نماینده کارگران


 

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat
1