تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت تاسیس اشخاص حقوقی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت تاسیس اشخاص حقوقی

مجوز ثبت تاسیس اشخاص حقوقی

مجوز ثبت تاسیس اشخاص حقوقی

مجوز ثبت تاسیس اشخاص حقوقی

در این مقاله به بررسی مجوز ثبت تاسیس اشخاص حقوقی می پردازیم که شامل مدارک مورد نیاز برای ثبت و همچنین مراحل لازم برای گرفتن مجوز را شامل می شود.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/24106

لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/2418

نظامناه اجرای قانون ثبت شرکتها12871310/04/022

نظامناه اجرای قانون ثبت شرکتها12871310/04/029

نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت12881311/03/152

نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت12881311/03/159

اصلاحیه طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکتها12891386/02/242

آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری12901311/02/133

آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری12901311/02/138

آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری12901311/02/139

آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي12921378/01/111

آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي12921378/01/113 

فرآیند صدور مجوز ثبت تاسیس اشخاص حقوقی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اخذ مجوز


عنوان مدرککد مدرک
صورتجلسه تشکیل هیئت موسس100282
اظهارنامه ثبتی شرکت یا شرکت نامه100332
اساسنامه1001869
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/24106

لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/245

لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/246

لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/247

لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/248

لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/249

لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/2417

لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/2420

نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت12881311/03/153

نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت12881311/03/154

نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت12881311/03/155

نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت12881311/03/157

آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری12901311/02/133 

آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری12901311/02/138 

آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری12901311/02/139 

آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي12921378/01/113

قانون راجع به ثبت شرکت ها12931310/11/031

استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال10020سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0satam.aro.gov.ir
استعلام وزارت اطلاعات10089وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات0http://www.vaja.ir
سازمان امور مالیاتی10141وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور0www.mefa.ir
آدرس پستی10171شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست3www.post
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد9581398/07/0312

مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز
 روز
مدت اعتبار مجوز
 ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه تعیین نام40000 ریال
حق الثبت تاسیس12000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین6751373/12/281

قانون راجع به ثبت شرکتها12931310/11/0310

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز ثبت تاسیس اشخاص حقوقیضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/24270

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید