تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت تغییرات شرکت

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت تغییرات شرکت

مجوز ثبت تغییرات شرکت

مجوز ثبت تغییرات شرکت

آگهی ثبت تغییرات شرکت

در این مقاله ما به بررسی مجوز ثبت تغییرات شرکت (آگهی ثبت تغییرات شرکت) می پردازیم و مدارک لازم و مراحل دریافت این مجوز را بررسی می کنیم.

مرجع صدور مجوز ثبت تغییرات شرکت







مشخصات مجوز





 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/2418

لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/24106

نظامناه اجرای قانون ثبت شرکتها12871310/04/021

نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت12881311/03/152

نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت12881311/03/159

اصلاحیه طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکتها12891386/02/242

آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری12901311/02/133

آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری12901311/02/138

آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری12901311/02/139

آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي12921378/01/111 

آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي12921378/01/113

قانون راجع به ثبت شرکتها12931310/11/037

فرآیند صدور مجوز




فایلی وجود ندارد