تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت تغییرات شرکت

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت تغییرات شرکت

مجوز ثبت تغییرات شرکت

مجوز ثبت تغییرات شرکت

آگهی ثبت تغییرات شرکت

در این مقاله ما به بررسی مجوز ثبت تغییرات شرکت (آگهی ثبت تغییرات شرکت) می پردازیم و مدارک لازم و مراحل دریافت این مجوز را بررسی می کنیم.

مرجع صدور مجوز ثبت تغییرات شرکتمشخصات مجوز

 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/2418

لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/24106

نظامناه اجرای قانون ثبت شرکتها12871310/04/021

نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت12881311/03/152

نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت12881311/03/159

اصلاحیه طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکتها12891386/02/242

آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری12901311/02/133

آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری12901311/02/138

آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری12901311/02/139

آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي12921378/01/111 

آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي12921378/01/113

قانون راجع به ثبت شرکتها12931310/11/037

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/24106

لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/2470

لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/24187

لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/24183

لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/24176

لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/24163

لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/24210

لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/24209

لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/24205

لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/24284

لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/24279

نظامناه اجرای قانون ثبت شرکتها12871310/04/021

نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت12881311/03/152

نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت12881311/03/159 

آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری12901311/02/133  

آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری12901311/02/138 

آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری12901311/02/139 

 

استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال10020سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0satam.aro.gov.ir
استعلام وزارت اطلاعات10089وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات0http://www.vaja.ir
آدرس پستی10171شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست3www.post
سازمان امور مالیاتی10141وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور0www.mefa.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد9581398/07/0312

 

مجوزهای پیش‌نیاز آگهی ثبت تغییرات شرکت


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز آگهی ثبت تغییرات شرکت

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
حق الثبت تغییرات3000 ریال
حق الثبت افزایش سرمایه12000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین6751373/12/281

قانون راجع به ثبت شرکتها12931310/11/0310

 

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز ثبت تغییرات شرکت

 ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ثبت تغییرات شرکت

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت12861347/12/24270

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید