تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت داروخانه

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت داروخانه

مجوز ثبت داروخانه

تاسیس داروخانه

مجوز ثبت داروخانه

در این مطلب مراحل ، شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور، اصلاح ، ابطال و تمدید مجوز ثبت داروخانه (مدارک ثبت داروخانه ، هزینه مجوز داروخانه ، مدارک ثبت داروخانه ، شرایط تاسیس داروخانه) را شرح می دهیم.

مرجع صدور مجوز داروخانه


مشخصات مجوز ثبت داروخانه

درخواست اخذ مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی4401334/03/29ماده 1-

کمیسیون ماده 204421367/11/23همه

آئین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها13131393/12/05ماده 1-4

فرآیند صدور مجوز ثبت داروخانه
تاسیس داروخانه

شرایط تاسیس داروخانه و مدارک لازم برای اخذ مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر مدرک تحصیلی10004
سابقه فعالیت100301
موافقت کمیسیون ماده 20100601
اخذ شرایط لازم محل فیزیکی برای تاسیس100618
اخذ شرایط جمعیتی برای تاسیس100619
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها13131393/12/05ماده 1-4

ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها7881395/07/25ماده 4

استعلام‌های بین دستگاهی تاسیس داروخانه

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
عدم سوء پیشینه10078نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir
وضعیت نظام وظیفه10005نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا0http://www.vazifeh.police.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها13131393/12/05ماده 1-4

ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها7881395/07/25ماده 4

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز ثبت داروخانه


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها13131393/12/05ماده1-4

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها13131393/12/05ماده های 1-15

هزینه مجوز داروخانه


عنوان هزینهمبلغ
صدور پروانه تاسیس داروخانه700000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تصویبنامه در خصوص تعیین تعرفههاي موضوع ماده 2415121391/01/30بند چ ردیف 19

نمونه مجوز صادر شده داروخانه


فرآیند تمدید مجوز ثبت داروخانه

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز تاسیس داروخانه


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز ثبت داروخانه

شرایط تاسیس داروخانه و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ثبت داروخانه


شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط تاسیس داروخانه و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید