تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت صندوق‌ سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان یا تبدیل شرکت دیگر به آن

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت صندوق‌ سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان یا تبدیل شرکت دیگر به آن

مجوز ثبت صندوق‌ سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان یا تبدیل شرکت دیگر به آن

مجوز ثبت صندوق‌ سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

فرآیند صدور مجوز ثبت صندوق‌ سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان یا تبدیل شرکت دیگر به آن
فایلی وجود ندارد

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران102511384 / 09/ 01ماده 7 بند 6

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی111931398 / 08/ 22ماده 2

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
معرفی نامه10068
صورتجلسه هیات مدیره11444
اساسنامه11888
صورتجلسه مجمع موسس11889
مستندات نرم افزار های مورد استفاده12338
فرم تقاضای موافقت اصولی12343
پرسشنامه مدیران سرمایه گذاری12344
دعوتنامه مجمع موسس به منظور حضور نماینده سازمان بورس12346
قبولی سمت کلیه ارکان12350
فرم قبولی سمت12351
کپی روزنامه رسمی12353
تقاضانامه ثبت صندوق12370
رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری12383
ارائه درخواست کتبی11224


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ابلاغیه شرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق های سرمایه گذاری117011397 / 08/ 15بند 1

ابلاغیه دستورالعمل نحوه انتخاب و فعالیت متولی در صندوق های سرمایه گذاری117031398 / 12/ 27بند 1

ابلاغیه دستورالعمل طبقه بندی موسسات حسابرسی و نحوه تعیین حسابرس در نهادهای مالی بورس ها و کانون ها117041392 / 02/ 18بند 1

ابلاغیه شرایط لازم برای اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری117071391 / 10/ 25بند 1

ابلاغیه اعلام حداقل شرایط صدور مجوز فعالیت و تمدید مجوز صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار117531394 / 12/ 24بند 1

مدارک اخذ مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
تأیید نام صندوق سرمایه‌گذاری از ادارۀ ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری10313سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری0irsherkat.ssaa.ir

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ابلاغیه شرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق های سرمایه گذاری117011397 / 08/ 15بند 1

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اساسنامه صندوق زمین و ساختمان112661398 / 09/ 18بند 1

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اساسنامه صندوق زمین و ساختمان112661398 / 09/ 18ماده 5

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز ثبت صندوق‌ سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان یا تبدیل شرکت دیگر به آن


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز ثبت صندوق‌ سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان یا تبدیل شرکت دیگر به آن


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ثبت صندوق‌ سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان یا تبدیل شرکت دیگر به آن


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اساسنامه صندوق زمین و ساختمان112661398 / 09/ 18ماده 60

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد