تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز داروخانه و آزمایشگاه دامپزشکی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز داروخانه و آزمایشگاه دامپزشکی

مجوز داروخانه و آزمایشگاه دامپزشکی

مجوز داروخانه و آزمایشگاه دامپزشکی

مجوز داروخانه و آزمایشگاه دامپزشکی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، ابطال و تمدید مجوز داروخانه و آزمایشگاه دامپزشکی ( چگونه مجوز داروخانه دامپزشکی بگیریم ، فروش مجوز داروخانه دامپزشکی ، شرایط گرفتن مجوز داروخانه دامپزشکی ، شرایط اخذ مجوز داروخانه دامپزشکی ، مدارک لازم برای مجوز داروخانه دامپزشکی ، خرید مجوز داروخانه دامپزشکی ، گرفتن مجوز داروخانه دامپزشکی ، مجوز آزمایشگاه دامپزشکی ، مجوز تاسیس آزمایشگاه دامپزشکی ، مرکز مایه کوبی دامپزشکی ، مرکز تلقیح مصنوعی ، مجوز مرکز تلقیح مصنوعی ، بیمارستان دامپزشکی ، مجوز بیمارستان دامپزشکی) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز داروخانه دامپزشکی


مشخصات مجوز داروخانه دامپزشکی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان دامپزشکی کشور2751350/03/24مواد 9 و 10

آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور2761371/12/09مواد 9 و 10

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389/04/23ت 4 ماده 2، ت5 ماده6

فرآیند صدور مجوز آزمایشگاه دامپزشکی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز آزمایشگاه دامپزشکی


عنوان مدرککد مدرک
کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی1011/6
گواهی کسب امتیاز آموزشی (و حسب مورد سابقه كار) لازم در زمینه تخصصی مربوط1009118
گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر1009985
دانشنامه (معتبر) دکترای عمومی دامپزشکی1009109
کارت معتبر عضویت نظام دامپزشکی ج.ا.ا.1009128
برگه خود اظهاری عدم اشتغال دولتی و یا نداشتن پروانه يا مجوز اشتغال1009103
مدارک احراز هویت اشخاص حقوقی (شناسه ملی)ghoghoii1009
مجوز تاسیس (معتبر) حسب مورد برای درمانگاه (کلینیک)/ مجتمع درمانی ، آزمایشگاه، داروخانه، بیمارستانmojavez tasis1009
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور2761371/12/09مواد 12 و 14

استعلام‌های بین دستگاهی مجوز آزمایشگاه دامپزشکی


مجوزهای پیش‌نیاز تاسیس داروخانه دامپزشکی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389/04/23ماده 2

ضوابط خاص صدور مجوز مرکز تلقیح مصنوعی


مدت زمان صدور مجوز داروخانه و آزمایشگاه دامپزشکی

 روزمدت اعتبار مجوز مرکز تلقیح مصنوعی

 ماههزینه صدور مجوز داروخانه دامپزشکیعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان دامپزشکی کشور2751350/03/24ماده 14

تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت13011393/01/28فصل دوم

نمونه مجوز صادر شده داروخانه دامپزشکی

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز آزمایشگاه دامپزشکی

ضوابط خاص تمدید مجوز مرکز تلقیح مصنوعی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور2761371/12/09مواد 12 و 14

شرایط  گرفتن مجوز داروخانه دامپزشکی و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون سازمان دامپزشکی کشور2761371/12/09مواد 12 و 14

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز بیمارستان دامپزشکی

 ماه


هزینه تمدید مجوز تاسیس آزمایشگاه دامپزشکیفرآیند اصلاح مجوز آزمایشگاه دامپزشکی

شرایط  و مدارک لازم برای اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
د. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور براي‌ صدور پروانه‌هاي‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، آزمايشگاه‌، و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ دامپزشكي‌8661373/10/20مواد 12 تا 16

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
د. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور براي‌ صدور پروانه‌هاي‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، آزمايشگاه‌، و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ دامپزشكي‌8661373/10/20مواد 2 تا 16

مدت زمان اصلاح خرید مجوز داروخانه دامپزشکی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز مرکز مایه کوبی دامپزشکیعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون سازمان دامپزشکی کشور2751350/03/24ماده 14

تعرفه خدمات سازمان دامپزشکی کشور مصوب کارگروه کنترل بازار هیات دولت13011393/01/28فصل دوم

فرآیند ابطال مجوز داروخانه و آزمایشگاه دامپزشکی

شرایط قابلیت ابطال


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی5691389/04/23ت 4 ماده 2، ت5 ماده6

د. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور براي‌ صدور پروانه‌هاي‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، آزمايشگاه‌، و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ دامپزشكي‌8661373/10/20ماده 11

شرایط  و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
رای تعلیق و یا ابطال مجوز/پروانه/ گواهی مربوط از سوی مرجع قضائی ذیصلاح1009112
درخواست کتبی دارنده پروانه/ مجوز/ گواهی مبنی بر ابطال پروانه1009100
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
د. آئين‌نامه‌ اجرائي‌ ماده‌ 10 قانون‌ سازمان‌ دامپزشكي‌ كشور براي‌ صدور پروانه‌هاي‌ بيمارستان‌، درمانگاه‌، آزمايشگاه‌، و اشتغال‌ به‌ امور درماني‌ دامپزشكي‌8661373/10/20ماده 11

آیین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی مراکز موضوع تبصره 6 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی9901391/09/28ت 4 ماده 2، ت5 ماده6

1دیدگاه

  • علی دهقانی
    پاسخ آگوست 16, 2021 در 10:14 ق.ظ

    من علوم آزمایشگاه دامپزشکی هستم ادامه تحصیل بدم دکتری بگیرم میتونم ازمایشگاه بزنم؟

دیدگاه خود را بنویسید