تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز درمانگاه عمومی و تخصصی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز درمانگاه عمومی و تخصصی

مجوز درمانگاه عمومی و تخصصی

مجوز درمانگاه عمومی و تخصصی

مجوز درمانگاه عمومی و تخصصی

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه موزد نیاز برای صدور، اصلاح، ابطال  و تمدید مجوز درمانگاه عمومی و تخصصی(هزینه ثبت درمانگاه، شرایط تاسیس درمانگاه ، مدارک مجوز درمانگاه ، ) کاملا شرح داده می‌شود

مرجع صدور مجوز درمانگاه عمومی و تخصصی


مشخصات مجوز کلیتیک

درخواست اخذ مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس کلینیک

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آيين نامه تأسيس درمانگاه شبانه روزی عمومی4101379/05/05همه

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی4281367/03/12همه

فرآیند صدور مجوز درمانگاه عمومی و تخصصی
فایلی وجود ندارد
مجوز کلینیک

شرایط  تاسیس درمانگاه و مدارک لازم برای صدور مجوز درمانگاهفایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوزفایلی وجود ندارد


مجوزهای پیش‌نیاز ثبت کلینیک


ضوابط خاص صدور مجوز