تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ساخت و تولید محصولات ارگانیک

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ساخت و تولید محصولات ارگانیک

مجوز ساخت و تولید محصولات ارگانیک

مجوز تولید محصولات ارگانیک

مجوز ساخت و تولید محصولات ارگانیک

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز ساخت و تولید محصولات ارگانیک (هزینه صدور مجوز تولید محصولات ارگانیک ، شرایط دریافت پروانه محصولات ارگانیک ، مدارک اخذ مجوز ساخت محصولات ارگانیک) را کاملا شرح می دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل نحوه بررسی و صدور و تمدید مجوزهای بهداشتی (ساخت و ورود) محصولات ارگانیک و ارزیابی و پایش آن120121399/09/22بند 1

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر گواهی محصول ارگانیک صادر شده توسط یکی از شرکتهای بازرسی و گواهی کننده ملی و یا بین المللی که ت12890
تصویر تاییدیه سازمان جهادکشاورزی استان مبنی بر تخصیص کد شناسایی (رهگیری) جهت مواد اولیه12891
تصویر پروانه کاربرد نشان حدمجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی ( در صورت وجود) جهت مواد اولیه12892
تصویر پروانه یا مجوز ارگانیک بودن از سازمان دامپزشکی یا شیلات کشور جهت مواد اولیه12893
کسب حداقل 180 امتیاز از ارزیابی برنامه های پیشنیازی (PRPs)12894
تصویر پروانه ساخت محصول یا فرمهای پروانه ساخت12895
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل نحوه بررسی و صدور و تمدید مجوزهای بهداشتی (ساخت و ورود) محصولات ارگانیک و ارزیابی و پایش آن120121399 / 09 / 22بند 5-1

فرآیند صدور مجوز
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل نحوه بررسی و صدور و تمدید مجوزهای بهداشتی (ساخت و ورود) محصولات ارگانیک و ارزیابی و پایش آن120121399 / 09 /22بند 5-1

استعلام‌های بین دستگاهی


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل نحوه بررسی و صدور و تمدید مجوزهای بهداشتی (ساخت و ورود) محصولات ارگانیک و ارزیابی و پایش آن120121399 / 09 / 22بند نکات عمومی

شرایط دریافت پروانه محص.لات ارگانیک

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
فلوچارت فرآیند صدور/ تمدید/اصلاح پروانه بهداشتی ساخت محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی116251393 / 09 /24بندآخر

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل نحوه بررسی و صدور و تمدید مجوزهای بهداشتی (ساخت و ورود) محصولات ارگانیک و ارزیابی و پایش آن120121399 / 09 /22بند 5-2

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
صدور ساخت2820000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – 99120201399/09/23بند 3- تعرفه خوراکی

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
سوابق PMS محصول در یک سال گذشته12897
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل نحوه بررسی و صدور و تمدید مجوزهای بهداشتی (ساخت و ورود) محصولات ارگانیک و ارزیابی و پایش آن120121399 / 09 /22بند 5-3

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
فلوچارت فرآیند صدور/ تمدید/اصلاح پروانه بهداشتی ساخت محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی116251393 /09 / 24بند آخر

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه صدور مجوز تولید محصولات ارگانیکمبلغ
تمدید ساخت840000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – 99120201399 /09 / 23بند 4- تعرفه خوراکی

فرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید