تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز شرکت ثالث خدمات پس از فروش در تجهیزات پزشکی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز شرکت ثالث خدمات پس از فروش در تجهیزات پزشکی

مجوز شرکت ثالث خدمات پس از فروش در تجهیزات پزشکی

مجوز شرکت ثالث خدمات پس از فروش در تجهیزات پزشکی

مجوز شرکت ثالث خدمات پس از فروش در تجهیزات پزشکی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز شرکت ثالث خدمات پس از فروش در تجهیزات پزشکی ( هزینه ثبت شرکت خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی ، شرایط دریافت پروانه شرکت خدمات پس از فروش ملزومات پزشکی ، مدارک اخد مجوز موسسه خدمات پس از فروش ملزومات پزشکی ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز شرکت ثالث خدمات پس از فروش در تجهیزات پزشکی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی15951397 /10 / 01ماده 55

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستور العمل مجوز ثالث خدمات پس از فروش40100151397 /07 / 08کامل

استعلام‌های بین دستگاهی مجوز شرکت ثالث خدمات پس از فروش در تجهیزات پزشکی


مجوزهای پیش‌نیاز


شرکت خدمات پس از فروش ملزومات پزشکی

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوز شرکت ثالث خدمات پس از فروش در تجهیزات پزشکینمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستور العمل مجوز ثالث خدمات پس از فروش40100151397 /07 / 08MA-wI-04

ضوابط خاص تمدید مجوز شرکت ثالث خدمات پس از فروش در تجهیزات پزشکی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی15951397 /10 / 01ماده66

دستور العمل مجوز ثالث خدمات پس از فروش40100151397 /07 / 08MA-wI-04

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز شرکت ثالث خدمات پس از فروش در تجهیزات پزشکیضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز شرکت ثالث خدمات پس از فروش در تجهیزات پزشکی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید