تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز صادرات موقت

خانه > اخذ مجوز  > مجوز صادرات موقت

مجوز صادرات موقت

مجوز صادرات موقت

مجوز صادرات موقت

در این مطلب شرایط، مدارک ، هزینه مورد نیاز برای صدور ، ابطال ، اصلاح و تمدید مجوز صادرات موقت (هزینه مجوز صادرات موقت ، شرایط جواز صادرات ، مدارک ثبت صادرات موقت) کاملا شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز صادرات موقت


مشخصات مجوز

درخواست اخذ مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391/12/23126-134

قانون امور گمرکی2641390/09/1671-75

فرآیند صدور مجوز صادرات موقت
فایلی وجود ندارد
مجوز صادرات کالا

شرایط جواز صادرات و مدارک لازم برای صدور مجوز ثبت صادرات موقت


عنوان مدرککد مدرک
تصویر سند مالکیت10005
اسناد مالکیت کالا100237
پروانه شناسایی صادره نیروی انتظامی برای وسایل نقلیه100238
فهرست کل بار (مانیفست) لنج100242
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391/12/2358

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391/12/23129

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
استعلام از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی10036وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – سازمان غذا و دارو30fda.gov.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391/12/23128

جوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391/12/23128

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391/12/23126-129

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی541392/01/07128

مدت زمان صدور مجوز صادرات کالا

 روزمدت اعتبار مجوز صادرات کالا

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391/12/23130

هزینه صدور مجوز صادرات موقت
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز صادرات موقت

شرایط جواز صادرات و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
اظهارنامه100542
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391/12/23130

ضوابط خاص تمدید مجوز صادرات کالا


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391/12/23تبصره 2 ماده 130

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز صادرات کالا

 ماه


هزینه تمدید مجوز صادرات موقتفرآیند اصلاح مجوز صادرات موقت

شرایط جواز صادرات و مدارک لازم برای اصلاح مجوز ثبت صادرات موقت


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
ارائه اسناد100244
اظهارنامه100542
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391/12/23130

جواز صادرات موقت

ضوابط خاص اصلاح مجوز صادرات کالا


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391/12/23130

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391/12/23131

مدت زمان اصلاح مجوز ثبت صادرات

 روزمدت اعتبار مجوز صادرات کالا

 ماه


هزینه اصلاح مجوز صادرات موقتفرآیند ابطال مجوز صادرات موقت

شرایط قابلیت ابطال جواز صادرات


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391/12/23131

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
ارائه اسناد100244
اظهارنامه صادراتی12522
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391/12/23131

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی5181391/12/23132

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید