تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز صندوق‌ سرمایه‌گذاری خصوصی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز صندوق‌ سرمایه‌گذاری خصوصی

مجوز صندوق‌ سرمایه‌گذاری خصوصی

مجوز صندوق‌ سرمایه‌گذاری خصوصی

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، تمدید مجوز فعالیت صندوق‌ سرمایه‌گذاری خصوصی(اساسنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصی ، امیدنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصی ، تاسیس صندوق سرمایه گذاری خصوصی ، ثبت صندوق سرمایه گذاری خصوصی )کالا شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری خصوصی


مشخصات مجوز فعالیت صندوق‌ سرمایه‌گذاری خصوصی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت صندوق سرمایه گذاری خصوصی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران5391384/09/01ماده 7 بند 6

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی8881398/08/22ماده 2

فرآیند صدور مجوز فعالیت صندوق‌ سرمایه‌گذاری خصوصی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز امیدنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصی

 


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی تاسیس10010
طرح اعلامیه پذیره نویسی100791
گزارش پذیره نویسی1005045
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصی10050531397/08/20ماده 2 و 12

استعلام‌های بین دستگاهی تاسیس صندوق سرمایه گذاری خصوصی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ابلاغیه شرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق های سرمایه گذاری10050301397/08/15بند 1

ضوابط خاص صدور مجوز ثبت صندوق سرمایه گذاری خصوصی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصی10050531397/08/20ماده 32 بند 2

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصی

مدت زمان صدور مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری خصوصی

 روزمدت اعتبار مجوز امیدنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصی

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصی10050531397/08/20ماده 4

هزینه صدور مجوز فعالیت صندوق‌ سرمایه‌گذاری خصوصی
نمونه مجوز صادر شده تاسیس صندوق سرمایه گذاری خصوصی

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز صندوق‌ سرمایه‌گذاری خصوصی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز اساسنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصیضوابط خاص تمدید مجوز فعالیت صندوق‌ سرمایه‌گذاری خصوصی


مدت زمان تمدید مجوز امیدنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصی

 روزمدت اعتبار مجوز ثبت صندوق سرمایه گذاری خصوصی

 ماه


هزینه تمدید مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری خصوصیفرآیند اصلاح مجوز اساسنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز امیدنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصیتاسیس صندوق سرمایه گذاری خصوصی

ضوابط خاص اصلاح مجوز ثبت صندوق سرمایه گذاری خصوصی


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز فعالیت صندوق‌ سرمایه‌گذاری خصوصی

 ماه


هزینه اصلاح مجوز امیدنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصیفرآیند ابطال مجوز فعالیت صندوق‌ سرمایه‌گذاری خصوصی

شرایط قابلیت ابطال مجوز ثبت صندوق سرمایه گذاری خصوصی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه صندوق سرمایه گذاری خصوصی10050531397/08/20ماده 46

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری خصوصیبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید