تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز صندوق قرض‌الحسنه موسسه اعتباری

خانه > دسته‌بندی نشده  > مجوز صندوق قرض‌الحسنه موسسه اعتباری

مجوز صندوق قرض‌الحسنه موسسه اعتباری

مجوز صندوق قرض‌الحسنه موسسه اعتباری

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، تمدید مجوز صندوق قرض‌الحسنه موسسه اعتباری (مجوز صندوق قرض‌الحسنه ، مجوز موسسه اعتباری ، مجوز موسسه مالی و اعتباری) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز موسسه اعتباری


مشخصات مجوز صندوق قرض‌الحسنه

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز صندوق قرض‌الحسنه موسسه اعتباری

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران5431389/10/15بند الف ماده 86

قانون پولی و بانکی کشور1201351/04/18ماده 11 بند ب

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی1221383/10/221

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور9471395/12/1414

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور14761395/11/1021

دستورالعمل اجرایی تأسیس،فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض الحسنه مؤسسات اعتباری13141390/03/0412

فرآیند صدور مجوز صندوق قرض‌الحسنه موسسه اعتباری
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز صندوق قرض‌الحسنه


عنوان مدرککد مدرک
اساسنامه ثبت شده در مرجع ثبتی کشور1001201
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی1001452
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی تأسیس،فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض الحسنه مؤسسات اعتباری13141390/03/0412

مجوز موسسه مالی و اعتباری

استعلام‌های بین دستگاهی مجوز موسسه مالی و اعتباری


مجوزهای پیش‌نیاز موسسه اعتباری


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی تأسیس،فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض الحسنه مؤسسات اعتباری13141390/03/0412

ضوابط خاص صدور مجوز صندوق قرض‌الحسنه موسسه اعتباری


مدت زمان صدور مجوز موسسه اعتباری

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی تأسیس،فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض الحسنه مؤسسات اعتباری13141390/03/04ماده 12

مدت اعتبار مجوز صندوق قرض‌الحسنه

 ماههزینه صدور مجوز صندوق قرض‌الحسنه موسسه اعتبارینمونه مجوز صادر شده موسسه اعتباری

فایلی وجود ندارد

مدت اعتبار مجوز صندوق قرض‌الحسنه موسسه اعتباری

 ماه


فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز موسسه مالی و اعتباری


مدت زمان تمدید مجوز موسسه اعتباری

 روزهزینه تمدید مجوز صندوق قرض‌الحسنهشرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز صندوق قرض‌الحسنه موسسه اعتباریعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی تأسیس،فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض الحسنه مؤسسات اعتباری13141390/03/0412

فرآیند اصلاح مجوز

مدت زمان اصلاح مجوز موسسه اعتباری

 روزضوابط خاص اصلاح مجوز صندوق قرض‌الحسنه


مدت اعتبار مجوز صندوق قرض‌الحسنه موسسه اعتباری

 ماه


هزینه اصلاح مجوز موسسه مالی و اعتباریفرآیند ابطال مجوز موسسه مالی و اعتباری

شرایط قابلیت ابطال مجوز صندوق قرض‌الحسنه موسسه اعتباری


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی تأسیس،فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض الحسنه مؤسسات اعتباری13141390/03/0431و 32

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز موسسه مالی و اعتباری


عنوان مدرککد مدرک
مجوز فعالیت100626
ارائه درخواست کتبی11205
صورتجلسه مجمع فوق العاده100006
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرایی تأسیس،فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض الحسنه مؤسسات اعتباری13141390/03/0431 و32

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید