تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز علامت استاندارد

خانه > اخذ مجوز  > مجوز علامت استاندارد

مجوز علامت استاندارد

مجوز علامت استاندارد

مجوز علامت استاندارد

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ،ابطال، اصلاح و تمدید مجوز علامت استاندارد ( هزینه مجوز علامت استاندارد ، شرایط دریافت مجوز استاندارد ، مدارک ثبت استاندارد ، شرایط مجوز علامت استاندارد ) شرح داده می‌شود

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز ثبت علامت استاندارد

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز علامت استاندارد

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد5761396/07/147

اخذ مجوز

شرایط دریافت مجوز استاندارد و مدارک لازم برای صدور مجوز ثبت استاندارد


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
جواز تاسیس100262
درخواست صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد100457
تصویرآگهی ثبت نام یا علامت تجارتی100458
پروانه تأیید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت یا گواهی قبولی در آزمون کتبی مدیران کنترل کیفیت100462
مفاصاحساب پرداخت کارمزد خدماتی مربوط به صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد100463
دارا بودن نتیجه (های) آزمون مطابق با کلیه بندهای استاندارد ملی مربوطه100464
مفاصاحساب پرداخت تمام هزینه های قانونی100465
دارا بودن آزمایشگاه اختصاصی و یا قرارداد رسمی با آزمایشگاه مورد قبول سازمان1004601
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش اجرایی صدور،تمدید،تجدید،تعلیق،رفع تعلیق،ابطال،صدور مجدد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی9281396/01/286-1-1،6-1-2

ثبت استاندارد

فرآیند صدور مجوز علامت استاندارد
فایلی وجود ندارد

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز ثبت استاندارد

 روزمدت اعتبار مجوز علامت استاندارد

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش اجرایی صدور،تمدید،تجدید،تعلیق،رفع تعلیق،ابطال،صدور مجدد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی9281396/01/286-1-4-11

هزینه صدور مجوز علامت استانداردعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران13591397/04/263و4

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


مدت اعتبار مجوز

 ماه


فرآیند تمدید مجوز

شرایط دریافت مجوز استاندارد و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
درخواست متقاضی10030
فرم پرسشنامه اطلاعات فنی تکمیل شده100460
مفاصاحساب پرداخت کارمزد خدماتی مربوط به صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد100463
دارا بودن نتیجه (های) آزمون مطابق با کلیه بندهای استاندارد ملی مربوطه100464
پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت100057
دارا بودن آزمایشگاه اختصاصی و یا قرارداد رسمی با آزمایشگاه مورد قبول سازمان1004601
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش اجرایی صدور،تمدید،تجدید،تعلیق،رفع تعلیق،ابطال،صدور مجدد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی9281396/01/286-2

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزهزینه تمدید مجوز علامت استانداردعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران13591397/04/263و4

فرآیند اصلاح مجوز

شرایط دریافت مجوز استاندارد و مدارک لازم برای اصلاح مجوز ثبت استانداردضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز علامت استانداردفرآیند ابطال مجوز علامت استاندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش اجرایی صدور،تمدید،تجدید،تعلیق،رفع تعلیق،ابطال،صدور مجدد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی9281396/01/286-3،6-4

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش اجرایی صدور،تمدید،تجدید،تعلیق،رفع تعلیق،ابطال،صدور مجدد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی9281396/01/286-3،6-4

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat
1