تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور114241394/02/20آیین نامه اجرایی

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور114241394/02/20آیین نامه اجرایی

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور114241394/02/2044

آیین نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور119331394/05/11ماده 8

دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری119361398/03/14فصل یک

فرآیند صدور مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تاییدیه حسابرس10794
تجهیز امکانات مناسب سخت افزاری و نرم افزاری10844
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی11504
چارت سازمانی12827
صورتجلسه تصویب آیین نامه های صندوق پژوهش و فناوری در مجمع12831
فهرست کارکنان صندوق پژوهش وفناوری12832
اسناد مربوط به کسب محل فعالیت صندوق پژوهش و فناوری12833
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری119361398 / 03/ 146-9-13

مدارک اخذ مجوز صندوق فناوری غیر دولتی

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
تایید ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در مرجع ثبتی10158سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری0www.sherkat.ssaa.ir
استعلام اشخاص حقوقی کشور10312قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور30ssaa.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری119361398 / 03/ 146-9-13

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری119361398 / 03/ 146-9-10

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری119361398 / 03/ 149-10

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور114241394 / 02/ 20اساسنامه نمونه

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور114241394 / 02/ 20اساسنامه نمونه

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور114241394 / 02/ 20اساسنامه نمونه

اساسنامه نمونه صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی119321399 / 11/ 013

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی


فایلی وجود ندارد

شرایط دریافت پروانه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری119361398 / 03/ 146-9-13

دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری119361398 / 03/ 146-9-13

دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری119361398 / 03/ 146-9-13

دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری119361398 / 03/ 146-9-13

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری119361398 / 03/ 149-10

دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری119361398 / 03/ 149-10

دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری119361398 / 03/ 149-10

دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری119361398 / 03/ 149-10

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر اظهارنامه مالیاتی10033
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی11504
صورت های مالی حسابرسی شده12369
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری119361398 / 03/ 14موارد2، 4، 6 و 7 و26

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری119361398 / 03/ 142-4-7

مدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز فعالیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور119331394 / 05/ 119

دستورالعمل ناظر بر ضمانت‏نامه‏ صندوق‌ها ی پژوهش و فناوری119351399 / 04/ 0966-68

دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری119361398 / 03/ 1429-30

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آیین نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور119331394 / 05/ 119

دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری119361398 / 03/ 1429 تبصره9

برچسب ها: