تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز فعالیت مرکز رشد فناوری سلامت

خانه > اخذ مجوز  > مجوز فعالیت مرکز رشد فناوری سلامت

مجوز فعالیت مرکز رشد فناوری سلامت

مجوز فعالیت مرکز رشد فناوری سلامت

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز فعالیت مرکز رشد فناوری سلامت

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران12791395 /12 / 14ماده 4 بند ج

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران12791395 /12 / 14ماده 4 بند ج

استعلام‌های بین دستگاهی مجوز فعالیت مرکز رشد فناوری سلامت


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران12791395 /12 / 14ماده 4 بند ج

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران12791395 /12 / 14ماده 4 بند ج

شرایط اخذ مجوز موسسه رشد فناوری سلامت

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران12791395 /12 / 14ماده 4 بند ج

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران12791395 /12 / 14ماده 4 بند ج

مدت اعتبار مجوز فعالیت مرکز رشد فناوری سلامت

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران12791395 / 12/ 14ماده 4 بند ج

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران12791395 /12 / 14ماده 4 بند ج

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز فعالیت مرکز رشد فناوری سلامتضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز فعالیت مرکز رشد فناوری سلامتفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز فعالیت مرکز رشد فناوری سلامتفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز فعالیت مرکز رشد فناوری سلامت


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز فعالیت مرکز رشد فناوری سلامتبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید