تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز فعالیت مشاور پذیرش بورس

خانه > اخذ مجوز  > مجوز فعالیت مشاور پذیرش بورس

مجوز فعالیت مشاور پذیرش بورس

مجوز فعالیت مشاور پذیرش بورس

مجوز فعالیت مشاور پذیرش بورس

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز فعالیت مشاور پذیرش بورس ( هزینه صدور مجوز مشاور بورس و اوراق بهادار ، شرایط دریافت پروانه فعالیت مشاور پذیرش بورس ، مدارک اخذ مجوز فعالیت مشاوره بورسی ) را کاملا شرح می‌دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اساسنامه نمونه شرکت های کارگزاری102431386 / 09/ 27ماده 3

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران102511384 / 09/  01ماده 7

دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس110511386 / 07/ 25ماده 7

فرآیند صدور مجوز فعالیت مشاور پذیرش بورس
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11224
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی11584
آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی12240
گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش12334
گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه12335
فرم ارائه اطلاعات شرکت های کارگزاری برای دریافت و تمدید مجوز12336
فرم پرسشنامه مشخصات نمایندگان مجوز ها12337
مستندات نرم افزار های مورد استفاده12338
اسناد مالکیت ساختمان12339
صورت های مالی12340
قرارداد استخدامی نماینده12341


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم110481395 / 08/ 18بند 3-9 مصوبه

دستورالعمل صدور مجوز و فعاليت مشاور پذيرش111231387 /11 / 09ماده 1-16

اشتغال نماینده مشاور پذیرش و مشاور عرضه در بیش از یک سمت در شرکت کارگزاری111241389 / 10/ 04بند 1

تمدید مهلت تجمیع مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری112031398 /06 / 06بند 3

ابلاغیه حداقل شرایط نیروی انسانی موردنیاز برای صدور و تمدید مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری116891398 / 10/ 25بند 3

استعلام‌های بین دستگاهی


مدارک اخذ مجوز فعالیت مشاوره بورسی

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس110511386 / 07/ 25ماده 1 تا 8

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم110481395 / 08/ 18بند 3-4 مصوبه

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز فعالیت مشاور پذیرش بورس


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی11584
آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی12240
گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش12334
گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه12335
فرم ارائه اطلاعات شرکت های کارگزاری برای دریافت و تمدید مجوز12336
فرم پرسشنامه مشخصات نمایندگان مجوز ها12337
مستندات نرم افزار های مورد استفاده12338
اسناد مالکیت ساختمان12339
صورت های مالی12340
قرارداد استخدامی نماینده12341


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم110481395 / 08/ 18بند 3-9 مصوبه

تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم110481395 / 08/ 18بند 3-9 مصوبه

تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم110481395 / 08/ 18بند 3-9 مصوبه

دستورالعمل صدور مجوز و فعاليت مشاور پذيرش111231387 / 11/ 09ماده 1-16

دستورالعمل صدور مجوز و فعاليت مشاور پذيرش111231387 / 11/ 09ماده 1-16

دستورالعمل صدور مجوز و فعاليت مشاور پذيرش111231387 / 11/ 09ماده 1-16

اشتغال نماینده مشاور پذیرش و مشاور عرضه در بیش از یک سمت در شرکت کارگزاری111241389 / 10/ 04بند 1

اشتغال نماینده مشاور پذیرش و مشاور عرضه در بیش از یک سمت در شرکت کارگزاری111241389 / 10/ 04بند 1

اشتغال نماینده مشاور پذیرش و مشاور عرضه در بیش از یک سمت در شرکت کارگزاری

111241389 / 10/ 04بند 1

تمدید مهلت تجمیع مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری112031398 / 06/ 06بند 3

تمدید مهلت تجمیع مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری112031398 / 06/ 06بند 3

تمدید مهلت تجمیع مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری112031398 / 06/ 06بند 3

ابلاغیه حداقل شرایط نیروی انسانی موردنیاز برای صدور و تمدید مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری116891398 / 10/ 25بند 3

ابلاغیه حداقل شرایط نیروی انسانی موردنیاز برای صدور و تمدید مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری116891398 / 10/ 25بند 3

ابلاغیه حداقل شرایط نیروی انسانی موردنیاز برای صدور و تمدید مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری116891398 / 10/ 25بند 3

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز فعالیت مشاور پذیرش بورس


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز فعالیت مشاور پذیرش بورس


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران102511384 / 09/ 01بند 6 ماده 7

دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس110511386 / 07/ 25ماده 7

دستورالعمل انضباطي كارگزاران110521389 / 09/ 13ماده 4

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید