تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز فعالیت مشاور پذیرش

خانه > اخذ مجوز  > مجوز فعالیت مشاور پذیرش

مجوز فعالیت مشاور پذیرش

مجوز فعالیت مشاور پذیرش

مرجع صدور مجوز






مشخصات مجوز





مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز فعالیت مشاور پذیرش

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اساسنامه نمونه شرکت های کارگزاری102431386 /09 / 27ماده 3

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران102511384 /09 / 01ماده 7

دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس110511386 /07 / 25ماده 7

فرآیند صدور مجوز




فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی11584
آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی12240
گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش12334
گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه12335
فرم ارائه اطلاعات شرکت های کارگزاری برای دریافت و تمدید مجوز12336
فرم پرسشنامه مشخصات نمایندگان مجوز ها12337
مستندات نرم افزار های مورد استفاده12338
اسناد مالکیت ساختمان12339
صورت های مالی12340
قرارداد استخدامی نماینده12341


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم110481395 /08 / 18بند 3-9 مصوبه

دستورالعمل صدور مجوز و فعاليت مشاور پذيرش111231387 /11 / 09ماده 1-16

اشتغال نماینده مشاور پذیرش و مشاور عرضه در بیش از یک سمت در شرکت کارگزاری111241389 /10 / 04بند 1

تمدید مهلت تجمیع مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری112031398 /06 / 06بند 3

ابلاغیه حداقل شرایط نیروی انسانی موردنیاز برای صدور و تمدید مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری116891398 / 10 /25بند 3

مدارک اخذ مجوز فعالیت مشاور پذیرش

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس110511386 /07 / 25ماده 1 تا 8

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روز



مدت اعتبار مجوز



عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم110481395 / 08 /18بند 3-4 مصوبه

هزینه صدور مجوز



نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز فعالیت مشاور پذیرش


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی11584
آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی12240
گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش12334
گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه12335
فرم ارائه اطلاعات شرکت های کارگزاری برای دریافت و تمدید مجوز12336
فرم پرسشنامه مشخصات نمایندگان مجوز ها12337
مستندات نرم افزار های مورد استفاده12338
اسناد مالکیت ساختمان12339
صورت های مالی12340
قرارداد استخدامی نماینده12341
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم110481395 /08 / 18بند 3-9 مصوبه

دستورالعمل صدور مجوز و فعاليت مشاور پذيرش111231387 /11 / 09ماده 1-16

اشتغال نماینده مشاور پذیرش و مشاور عرضه در بیش از یک سمت در شرکت کارگزاری111241389 /10 / 04بند 1

تمدید مهلت تجمیع مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری112031398 /06 / 06بند 3

ابلاغیه حداقل شرایط نیروی انسانی موردنیاز برای صدور و تمدید مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری116891398 / 10 /25بند 3

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روز



مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوز



فرآیند اصلاح مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز



فایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روز



مدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوز



فرآیند ابطال مجوز فعالیت مشاور پذیرش


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران102511384 /09 / 01بند 6 ماده 7

دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس110511386 /07 / 25ماده 7

دستورالعمل انضباطي كارگزاران110521389 /09 / 13ماده 4

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز



فایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید