تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز مرکز تصویر برداری (MRI،CT SCAN، ماموگرافی، رادیولوژی و سونوگرافی )

خانه > اخذ مجوز  > مجوز مرکز تصویر برداری (MRI،CT SCAN، ماموگرافی، رادیولوژی و سونوگرافی )

مجوز مرکز تصویر برداری (MRI،CT SCAN، ماموگرافی، رادیولوژی و سونوگرافی )

مجوز مرکز تصویر برداری (ماموگرافی، رادیولوژی و سونوگرافی )

ما در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور، اصلاح و ابطال ، تمدید مجوز مرکز تصویر برداری (MRI،CT SCAN، ماموگرافی، رادیولوژی و سونوگرافی )(هزینه مجوز مرکز تصویر برداری) در این مطلب شرح داده می شود.

مرجع اخذ مجوز مرکز تصویر برداری


مشخصات مجوز مرکز تصویر برداری

درخواست اخذ مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

فرآیند اخذ مجوز مرکز تصویر برداری (MRI،CT SCAN، ماموگرافی، رادیولوژی و سونوگرافی )
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اخذ مجوز مرکز تصویر برداری (CT SCAN سفالومتری، سنجش تراکم استخوان، پانوراکس، رادیولوژی و سونوگرافی )

مجوز مرکز تصویر برداری (CT SCAN،سفالومتری، سنجش تراکم استخوان، پانوراکس، رادیولوژی و سونوگرافی )


عنوان مدرککد مدرک
گزارش بهره برداری100430
معرفی مسئولین فنی100431
شناسنامه دستگاه صادره از اداره کل تجهیزات پزشکی100439
مجوز کار با اشعه صادره از سازمان انژی اتمی100440
معرفی گزارشگر100441
فایلی وجود ندارد


مجوز مرکز تصویر برداری

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز مجوز مرکز تصویر برداری پزشکی ( ماموگرافی، سفالومتری، سنجش تراکم استخوان، پانوراکس، رادیولوژی و سونوگرافی )