تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز معاملات برخط

خانه > اخذ مجوز  > مجوز معاملات برخط

مجوز معاملات برخط

مجوز معاملات برخط

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز معاملات برخط

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران5391384 /09 / 01ماده 7

دستور العمل اجرایی معاملات برخط8931398 /06 / 06ماده 4

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی10117
آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی243112
مدرک تحصیلی کارشناسی1005000
گواهینامه اصول بازار سرمایه1005001
تاییدیه سوابق بیمه1005002
گواهینامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار1005008
فرم ارائه اطلاعات شرکت های کارگزاری برای دریافت و تمدید مجوز1005012
فرم پرسشنامه مشخصات نمایندگان مجوز ها1005013
مستندات نرم افزار های مورد استفاده1005014
اسناد مالکیت ساختمان1005015
صورت های مالی1005016
قرارداد استخدامی نماینده1005017
گواهینامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالایی1005018


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم8681395 /08 / 18بند 3-9 مصوبه

شرایط تصدی سمت مدیر معاملات بر خط در شرکت‌های کارگزاری8751393 /09 / 11بند 1

تمدید مهلت تجمیع مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری8921398 /06 / 06بند 3

دستور العمل اجرایی معاملات برخط8931398 /06 / 06بند 6

ابلاغیه حداقل شرایط نیروی انسانی موردنیاز برای صدور و تمدید مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری1102002501398 / 10 /25بند 3

هزینه اخذ مجوز معاملات آنلاین

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم8681395 /08 / 18بند 3-9 مصوبه

دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس8701386 /07 / 25ماده 1 تا 8

ضوابط خاص صدور مجوز معاملات برخط


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم8681395 / 08 /18بند 3-4 مصوبه

هزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی10117
آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی243112
مدرک تحصیلی کارشناسی1005000
تاییدیه سوابق بیمه1005002
گواهینامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار1005008
فرم ارائه اطلاعات شرکت های کارگزاری برای دریافت و تمدید مجوز1005012
فرم پرسشنامه مشخصات نمایندگان مجوز ها1005013
مستندات نرم افزار های مورد استفاده1005014
اسناد مالکیت ساختمان1005015
صورت های مالی1005016
قرارداد استخدامی نماینده1005017
گواهینامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالایی1005018
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم8681395 /08 / 18بند 3-9 مصوبه

تمدید مهلت تجمیع مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری8921398 / 06/ 06بند 3

دستور العمل اجرایی معاملات برخط8931398 /06 / 06بند 6

ابلاغیه حداقل شرایط نیروی انسانی موردنیاز برای صدور و تمدید مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری1102002501398 / 10 /25بند 3

ضوابط خاص تمدید مجوز معاملات برخط


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز معاملات برخط

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران5391384 /09 / 01بند 6 ماده 7

دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس8701386 /07 / 25ماده 7

دستورالعمل انضباطي كارگزاران8711389 /09 / 13ماده 4

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید