تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز موافقت اصولی اولیه اجرای طرح‌های پالایشی/پتروپالایشگاهی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز موافقت اصولی اولیه اجرای طرح‌های پالایشی/پتروپالایشگاهی

مجوز موافقت اصولی اولیه اجرای طرح‌های پالایشی/پتروپالایشگاهی

مجوز اجرای طرح‌های پالایشی/پتروپالایشگاهی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز موافقت اصولی اولیه اجرای طرح‌های پالایشی/پتروپالایشگاهی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت104671391/03/02ماده 3 جزء الف بند 7

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت104671391/03/02ماده 3 جزء ب بند 7

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت104671391/03/02ماده 3 جزء پ بند 4

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت104671391/03/02ماده 3 جزء ت بند 1

فرآیند صدور مجوز