تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز موافقت اصولی اولیه اجرای طرح‌های پالایشی/پتروپالایشگاهی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز موافقت اصولی اولیه اجرای طرح‌های پالایشی/پتروپالایشگاهی

مجوز موافقت اصولی اولیه اجرای طرح‌های پالایشی/پتروپالایشگاهی

مجوز اجرای طرح‌های پالایشی/پتروپالایشگاهی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز موافقت اصولی اولیه اجرای طرح‌های پالایشی/پتروپالایشگاهی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت104671391/03/02ماده 3 جزء الف بند 7

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت104671391/03/02ماده 3 جزء ب بند 7

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت104671391/03/02ماده 3 جزء پ بند 4

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت104671391/03/02ماده 3 جزء ت بند 1

فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز موافقت اصولی اولیه اجرای طرح‌های پالایشی/پتروپالایشگاهی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
درخواست متقاضی10030
تصویر اظهار نامه ثبت شرکت10519
مشخصات سهامداران شرکت11035
گزارش اولیه امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح پیشنهادی مشتمل بر گزارش COMFAR III11036
مستندات مالی شرکت متقاضی و سهامداران به منظور احراز توانایی تامین حداقل 20 % نقدی از کل سرمایه گذاری11037
برنامه زمان‌بندي اجراي طرح مورد تقاضا(گانت چارت)11038
نمودار سازماني شركت مجري طرح11039
گزارش كامپيوتري شبيه سازي واحد فرآيندي11040
فلودياگرام فرآيندي طرح متقاضي11041
مشخصات خوراك دريافتي و محصولات توليدي11042
مستندات قراردادي و مورد توافق جهت تامين ليسانس (دانش فني) فرآيندهاي مدنظر11043
نقشه موقعيت جغرافيايي و ميزان برآوردي زمين مورد نياز جهت اجراي طرح11044
 


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
شیوه نامه شماره 128504 ابلاغی وزیر نفت جهت احداث و توسعه واحدهای پالایشی و پایین دست آنها107841395/03/23بندهای 1 و 2و3 و4

هزینه صدور مجوز طرح های پالایشی

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
امكان واگذاري عرصه‌هاي ملي و دولتي10108وزارت جهاد کشاورزی – سازمان امور اراضی کشور30www.lao.ir
امكان تامين سوخت گاز طبيعي و خوراك هاي قابل تامين از شركت ملي گاز نظير گاز طبيعي، اتان و …10119وزارت نفت – شرکت ملی گاز ایران10www.nigc.ir
امكان تامين خوراك هاي قابل تامين از شركت ملي نفت نظير نفتخام، مایعات و ميعانات گازي، گاز غني و ..10120وزارت نفت – شرکت ملی نفت ایران10www.nioc.ir
امكان تامين خوراك هاي قابل تامين ازشركت ملي پالایش وپخش نظیر فرآورده های نفتی,پروپیلن,نفت سفید و…10121وزارت نفت – شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران10www.niordc.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تصویب نامه هیات وزیران شماره 158969/ت 55092 هـ مورخ 96/12/12107881396/12/12بند 1

سند راهبردی پدافند غیر عامل منابع و ذخایر ژنتیکی کشور شماره 160/1/994 مورخ 96/11/01107891396/11/01ردیف های 3و 5 ماده 10, ماده 15

آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوبه هیئت وزیران به شماره 95708/ت 51184 هـ مورخ 1394/7/22107901394/07/22ماده 2 و تبصره2 ذیل ماده4

قانون اصلاح الگوی مصرف سال 1389107951389/12/17فصل 6 ماده 24

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور108001395/12/14ماده 44, بند 2 الف

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی107971387/03/25ماده 7

مدت اعتبار مجوزهزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز موافقت اصولی اولیه اجرای طرح‌های پالایشی/پتروپالایشگاهی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
ارائه تائیدیه محیط زیست10371
مجوز / قرارداد تأمین آب10395
پروانه تأسیس طرح های صنعتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت11063
مجوز / قرارداد تأمین برق11100
مجوز تأمین گاز برای صنایع کوچک11101
گزارش توصیفی اقدامات انجام شده طرح11102
تکمیل فرم پیشرفت فیزیکی (موجود در بخش صدور مجوزها)11103
تکمیل فرم پیشرفت مالی (موجود در بخش صدور مجوزها)11104
نمودار S-Curve مالی طرح11105
نمودار S-Curve فیزیکی طرح11106
آخرین وضعیت تغییر احتمالی سهامداران11107
قراردادهای منعقده در راستای پیشرفت فیزیکی و اجرای طرح11108
آخرین صورت های مالی حسابرسی شده شرکت متقاضی توسط کارشناس رسمی دادگستری11109
فهرست و ارزش تجهیزات خریداری شده طی دوره اعتبار موافقت نامه و یا تمدید آن11110
نمودار بازنگری شده اجرای طرح (گانت چارت) توسط نرم افزار MSP یا Primavera11111
سایر مدارک و مستندات حاکی از اقدامات صورت گرفته از سوی متقاضی11112
گزارش بازدید از طرح وفرم تکمیل شده چک لیست بازدید11113
 


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت104671391/03/02ماده 3, جزء ب, بند 7

شیوه نامه شماره 128504 ابلاغی وزیر نفت جهت احداث و توسعه واحدهای پالایشی و پایین دست آنها107841395/03/23تبصره بند 2

شیوه نامه شماره 128504 ابلاغی وزیر نفت جهت احداث و توسعه واحدهای پالایشی و پایین دست آنها107841395/03/23بند 6

شیوه نامه شماره 128504 ابلاغی وزیر نفت جهت احداث و توسعه واحدهای پالایشی و پایین دست آنها107841395/03/23بندهای 1 و 2و3 و4

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
تصویب نامه هیات وزیران شماره 158969/ت 55092 هـ مورخ 96/12/12107881396/12/12بند 1

سند راهبردی پدافند غیر عامل منابع و ذخایر ژنتیکی کشور شماره 160/1/994 مورخ 96/11/01107891396/11/01ماده 10 بند 3 و 5, ماده 15

آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوبه هیئت وزیران به شماره 95708/ت 51184 هـ مورخ 1394/7/22107901394/07/22ماده 2, ماده 4 تبصره 2

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور108001395/12/14ماده 44, بند 2 الف

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی107971387/03/25ماده 7

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی107971387/03/25ماده 7

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز موافقت اصولی اولیه اجرای طرح‌های پالایشی/پتروپالایشگاهی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه تائیدیه محیط زیست10371
مستندات مالی شرکت متقاضی و سهامداران به منظور احراز توانایی تامین حداقل 20 % نقدی از کل سرمایه گذاری11037
مستندات نحوه تأمين كل منابع مالي طرح (Finance Package)11045
مجوز كارگروه ملي سازگاري با كم آبي وزارت نيرو مبنی بر امكان تأمين آب طرح11048
تکمیل فرم معیار مصرف انرژی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (موجود در بخش صدور مجوزها)11062
فهرست و اطلاعات طرح ها و پروژه های در دست اجرای شرکت متقاضی و یا سهامداران عمده11076
ارائه درخواست کتبی11224
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده11245
گزارش امکان سنجی طرح اصلاح شده11394
جدول جریان نقدینگی تلفیقی (Cash Flow) طرح های در دست اجرا و طرح اصلاح شده براساس برنامه زمان بندی11471

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
شیوه نامه شماره 128504 ابلاغی وزیر نفت جهت احداث و توسعه واحدهای پالایشی و پایین دست آنها107841395/03/23بندهای 2, 3, 4 و 6

تصویب نامه هیات وزیران شماره 158969/ت 55092 هـ مورخ 96/12/12107881396/12/121

سند راهبردی پدافند غیر عامل منابع و ذخایر ژنتیکی کشور شماره 160/1/994 مورخ 96/11/01107891396/11/01ردیف های 3و 5 ماده 10, ماده 15

آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوبه هیئت وزیران به شماره 95708/ت 51184 هـ مورخ 1394/7/22107901394/07/22ماده2 و تبصره 2 ذیل ماده 4

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی107971387/03/25ماده 7

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز اجرای طرح‌های پالایشی/پتروپالایشگاهی


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید