تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز نظارت و بازرسی مراکز کار با پرتو

خانه > اخذ مجوز  > مجوز نظارت و بازرسی مراکز کار با پرتو

مجوز نظارت و بازرسی مراکز کار با پرتو

مجوز نظارت و بازرسی مراکز کار با پرتو

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز نظارت و بازرسی مراکز کار با پرتو

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه بازدید تهران7000000 ریال
هزینه بازدید سایر استان ها12000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه7911396 / 12/ 20جدول شماره16-ردیف 43

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفاظت در برابر اشعه5731368 /01 / 203

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوزفایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهی


هزینه صدور مجوز نظارت و بازرسی مرکز کار با پرتو

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز14731384 /07 / 23جدول استانداردصفحه7

مدت اعتبار مجوز

 ماهنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز نظارت و بازرسی مراکز کار با پرتو

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز نظارت و بازرسی مراکز کار با پرتو

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز نظارت و بازرسی مراکز کار با پرتو

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید