تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مدیران در شرکت با مسئولیت محدود

خانه > مدیران در شرکت با مسئولیت محدود

مدیران در شرکت با مسئولیت محدود

در ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، اداره ثبت شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غير و موظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود با نامحدودی معین می شوند، انجام می پذیرد. مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت، مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد، هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم یکن است.

تصمیمات راجع به شرکت باید به اكثريت لاقل نصف سرمایه اتخاذ شود. اگر در دفعه نخست این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدد دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد، اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی بر خلاف مراتب فوق مقرر دارد

هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد، دارای رای خواهد بود. مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. لذا مقررات در شرکت های با مسئولیت محدود تکمیلی است

مدیران در شرکت با مسئولیت محدود

با توجه به این که در شرکت با مسئولیت محدود ، معمولا تعداد شرکا محدود می باشد. در مواردی که شرکت با دو یا سه نفر تشکیل گردد و یکی از شرکا بیش از نصف سرمایه، به طور مثال ۷۰ درصد را داشته و شریک دیگر ۳۰ درصد را و اقلیت حاضر به تصمیم گیری نباشد، شریک اکثریت سرمایه، مطابق ماده ۶ درخواست تشکیل جلسه و تصمیم گیری برای انتخاب مدیران و یا سایر موارد می نماید. مشکلی که مطرح می گردد، اعتبار تصمیم گیری توسط یک شریک (با اکثریت سرمایه) می باشد.
بر طبق ماده ۱۰۶ قانون تجارت تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ گردد که ملاک اعتبار در جلسه نخست، اکثریت سرمایه و سهم الشرکه می باشد نه اکثریت عددی، این موضوع در موارد مشابه در ادارات ثبتی مورد پذیرش و اقدام ثبتی قرار گرفته است . چگونگی اجرای ماده ۱۰۶ قانون تجارت در خصوص دو نفر شریک که یک نفر آن غایب می باشد از دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک استعلام گردیده که بر طبق نظریه آن دفتر به شماره ۸۹/۵۹۳۲۹ مورخه 1389/4/9 و نامه اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷۱۶۱۲۵ مورخه 13984/8/29 به عنوان دادیار محترم دادسرای انتظامی قضات اعلام گردیده است (با عنایت به مفاد ماده ۱۰۶ قانون تجارت تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ گردد که ملاک اعتبار در جلسه نخست اکثریت سرمایه و سهم الشرکه می باشد که اکثریت عددی لذا چنان چه در شرکت با مسئولیت محدود که دو هو شریک باشند و یک نفر که دارای سهم الشرکه بیشتر می باشد، بدون حضور شخص دیگر، با رعایت قوانین تصمیم به انتخاب مدیران نماید، تصمیم وی به نه ثبت نزد مراجع ثبتی می باشد.)
همچنین در خصوص انحلال شرکت با مسئولیت محدود موضوع بند (ب) ماده ۱۱۴ قانون تجارت نیز که تشابه زیادی با مقررات ماده ۱۰۶ دارد نظریه ی مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ 1344/4/30  اعلام داشته اگر احد شركاء بيش از نصف سرمایه شرکت را دارا باشند بر طبق مستفاد از بند مزبور می تواند انحلال شرکت را اعلام نماید.

Open chat
1