تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

موافقت اولیه اپراتورهای مجازی تلفن همراه MVNO

خانه > اخذ مجوز  > موافقت اولیه اپراتورهای مجازی تلفن همراه MVNO

موافقت اولیه اپراتورهای مجازی تلفن همراه MVNO

موافقت اولیه اپراتورهای مجازی تلفن همراه MVNO

موافقت اولیه اپراتورهای مجازی تلفن همراه MVNO

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای موافقت اولیه اپراتورهای مجازی تلفن همراه MVNO (هزینه صدور مجوز اپراتور مجازی ، شرایط دریافت پروانه اپراتور مجاری MVNO ، مدارک اخذ مجوز اپراتور تلفن همراه) را کاملا شرح میدهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ موافقت اولیه اپراتورهای مجازی تلفن همراه MVNO

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی100111388/11/21بند (1) ماده (6)

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات100391382/09/19بند (ز) ماده (3)

اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازي تلفن همراه (MVNO)-مصوبه شماره 2 جلسه 210 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات109111393/12/17بند 16-1 مصوبه

اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازي تلفن همراه (MVNO)-مصوبه شماره 2 جلسه 210 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات109111393/12/17بند 3-1-2

اصلاحیه برخی از مفاد اصول حاکم بر پروانه اپراتورهای مجازي تلفن همراه (MVNO)-مصوبه شماره 1 جلسه 239 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات109151395/05/03بند 2

قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران113641389/12/11ماده 7

فرآیند صدور موافقت اولیه اپراتورهای مجازی تلفن همراه MVNO