تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات اینترنتی

خانه > اخذ مجوز  > نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات اینترنتی

نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات اینترنتی

نحوه رسیدگی به تخلفات اینترنتی

نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات اینترنتی

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل : نظارت بر تخلفات بازاریابی شبکه ای ، نظارت بر تخلفات کسب و کار مجازی ، نحوه رسیدگی به تخلف در کسب و کار اینترنتی ، نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات اینترنتی ، نحوه رسیدگی به تخلفات اینترنتی

ماده 15 نظارت بر تخلفات بازاریابی شبکه ای

به منظور نظارت بر عملکرد شرکتهای بازاریابی شبکه ای و کسب و کارهای مجازی از حیث رعایت قانون و مقررات نظام صنفی، حسب مورد کمیته ای مرکب از نمایندگان مرکز اصناف و بازرگان ایران به عنوان رییس)،

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

وزارت اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

نیروی انتظامی

اتاق اصناف ایران و اتحادیه صنفی مربوط (هرکدام در حدود صلاحیت و وظایف خود) با وظایف زیر تشکیل می شود.

کمیته مذکور دارای دبیرخانه ای است که در مرکز اصناف و بازرگانان ایران مستقر است و مسئولیت هماهنگی و انجام امور اجرایی آن را برعهده دارد.

ماده ۱۹ نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات اینترنتی

وظایف و اختیارات کمیته نظارت به شرح ذیل است:

1- تهیه فرم های الگو (از جمله قرارداد بازاریابان و اساسنامه شرکت بازاریابی شبکه ای)

۲- تعیین فهرست گروه محصولات مصرفی

٣- اعلام نظر در خصوص طرح سوددهی شرکتهای بازاریابی شبکه ای براساس ارجاع دبیرخانه کمیته نظارت

۴- تعیین ضوابط رتبه بندی شرکتهای بازاریابی شبکه ای و اعمال آن.

۵- هدایت، هماهنگی و راهنمایی رده های متناظر استانی کمیته جهت نظارت بر عملکرد کسب و کارهای مجازی و دفاتر و شعب شرکتهای بازاریابی شبکه ای

۶- رسیدگی به تخلفات کسب و کارهای مجازی و شرکتهای بازاریابی شبکه ای و حسب مورد اعلام تخلفات به مراجع ذیربط.

تبصره ۱ نظارت بر تخلفات کسب و کار مجازی

رسیدگی مذکور مانع اعمال نظارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بر کسب و کارهای مجازی کمیته نظارت، نیروی انتظامی نسبت به پلمب دفتر یا شعبه شرکت متخلف اقدام می نماید مطابق مقررات مربوط نخواهد بود.

تبصره ۲

شرکت بازاریابی شبکه ای باید با اعلام دبیرخانه کمیته محدودیت لازم را برای بازاریاب متخلف اعمال نماید در هرصورت تخلف بازاریاب در عملکرد شرکت لحاظ می گردد.

تبصره ۳ نحوه نظارت و رسیدگی به تخلفات اینترنتی

درصورت تخلف شرکت از مقررات این آیین نامه بنا به تشخیص پروانه کسب براساس گزارش ها و شکایات دریافتی

نظارت بر تخلفات کسب کار مجازی

ب- اخذ دفاعیه

(دارنده پروانه کسب می تواند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ، دفاعیه مستند خود را ارائه نماید).

ج- تشکیل جلسه رسیدگی حداکثر پانزده روز پس از دریافت دفاعیه و تکمیل پرونده.

تبصره

حضور اشخاص ذینفع در جلسه رسیدگی در صورت درخواست آنها بلامانع می باشد.

ماده ۱۸ نحوه رسیدگی به تخلف در کسب و کار اینترنتی

احکام این آیین نامه در ارتباط با کسب و کارهای مجازی، در حدودی که شرکت بازاریابی شبکه ای، به فروش کالا یا ارائه خدمات در فضای مجازی مبادرت می ورزد، لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۹

درصورت بروز تخلفات گسترده، به منظور پیشگیری از عوارض احتمالی آن، کمیته نظارت می تواند ضمن تعلیق فعالیت واحد صنفی موضوع این آیین نامه (ظرف شش ماه) همزمان به موضوع رسیدگی نماید

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید