تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پرداخت اقساط و تغییر عنوان ثبت اختراع

خانه > دسته‌بندی نشده  > پرداخت اقساط و تغییر عنوان ثبت اختراع

پرداخت اقساط و تغییر عنوان ثبت اختراع

پرداخت هزینه اقساط ثبت اختراع

پرداخت اقساط و تغییر عنوان ثبت اختراع

در این مطلب درخواست تغییر عنوان اختراع و چگونگی پرداخت اقساط سالیانه اختراع ، پرداخت اقساط سالیانه ثبت اختراع ، پرداخت هزینه اقساط اختراع شرح داده می‌شود.

پرداخت هزینه اقساط اختراع

چگونگی پرداخت اقساط سالیانه ثبت اختراع

موضوع درخواست:پرداخت هزینه اقساط ثبت اختراع
چنانچه متقاضی اختراع قصد پرداخت اقساط سالیانه اختراع خود را داشته باشد می بایست پیش از رسیدن سر رسید اختراع خود مالکیت پرونده خود را تمدید کند.
توجه 1: چنانچه پرونده شما بصورت اینترنتی فایل نشده باشد تمامی مندرجات پرونده (ادعانامه اختراع – شرح و تهیه نموده و به اداره ثبت اختراعات مراجعه نمایید. cd بر روي pdf توصیف – نقشه فنی )با فرمت pdf بر روي cd تهیه نموده و به اداره ثبت اختراعات مراجعه نمایید.
توجه 2: براي دریافت رمز چنانچه اظهارنامه خود را بصورت اینترنتی ثبت ننموده اید به اداره مراجعه نمایید.
نحوه ثبت درخواست:
-1 ورود به سایت
-2 انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص اختراع،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال ثبت اختراع و…)
-3 انتخاب موضوع درخواست: پرداخت هزینه اقساط
-4 تکمیل متن درخواست
-5 ثبت اطلاعات
-6 افزودن ضمائم
-7 بازبینی اطلاعات

درخواست تغییر عنوان اختراع

درخواست تغییر عنوان اختراع

جهت تغییر عنوان اختراع پس از ثبت اظهارنامه مذکور از این درخواست استفاده نمایید.
در قسمت ضمائم مدارك جدید (ادعا اختراع-شرح-نقشه اختراع)با عنوان اصلاحی ضمیمه گردد.
نحوه ثبت درخواست:
-1 ورود به سایت
-2 انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص اختراع، پرداخت حق الثبت اختراع، تمدید، انتقال اختراع و…)
-3 انتخاب موضوع درخواست: درخواست تغییر عنوان 
-4 تکمیل متن درخواست
-5 ثبت اطلاعات
-6 افزودن ضمائم
-7 بازبینی اطلاعات
-8 پرداخت هزینه اختراع و دریافت شماره مکانیزه