تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه اشتغال خدمات مشاوره شغلی و كاريابی بخش كشاورزی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه اشتغال خدمات مشاوره شغلی و كاريابی بخش كشاورزی

پروانه اشتغال خدمات مشاوره شغلی و كاريابی بخش كشاورزی

پروانه اشتغال خدمات مشاوره شغلی و كاريابی بخش كشاورزی

پروانه اشتغال خدمات مشاوره شغلی و كاريابی بخش كشاورزی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید پروانه اشتغال خدمات مشاوره شغلی و كاريابی بخش كشاورزی (هزینه صدور مجوز اشتغال مشاوره شغلی کشاورزی ، مدارک اخذ مجوز خدمات کاریابی کشاورزی ، شرایط دریافت پروانه مشاوره شغلی بخش کشاورزی ) را کاملا شرح می دهیم.

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران109951380 / 04 /13بند 14 ماده 14

قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران109951380 /04 / 13بند 11 ماده 20

دستورالعمل صدور پروانه اشتغال و حدود صلاحيت اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي110031397 /03 / 20مواد 2 و 4

آیین نامه قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران110041398 /06 / 27ماده 2

فرآیند صدور پروانه اشتغال خدمات مشاوره شغلی و كاريابی بخش كشاورزی
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر مدرک تحصیلی10004
عکس پرسنلی10007
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
عضویت معتبر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی11523
تصویر آگهی ثبت شرکت11538
اسناد و مدارك مالكيت قطعي يا استيجاري محل فعاليت11564
معرفی دو کارشناس دارای پروانه اشتغال11565
گواهی دوره های آموزشی11566
سوابق کاری یا کارآموزی11567


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال و حدود صلاحيت اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي110031397 / 03 /20مواد 12 و 23

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
عدم بدهی قطعی مالیاتی10014وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور0http://e4.tax.gov.ir/Entrance
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال10079سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0satam.aro.gov.ir
تایید ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در مرجع ثبتی10158سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری0www.sherkat.ssaa.ir
آدرس پستی10179شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست3www.post.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال و حدود صلاحيت اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي110031397 /03 / 20مواد 12 و 14

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال و حدود صلاحيت اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي110031397 / 03 /20ماده 14

هزینه صدور مجوز اشتغال مشاوره شغلی کشاورزی

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال و حدود صلاحيت اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي110031397 / 03 /20مواد 7 و 8 و 9 و 23

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال و حدود صلاحيت اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي110031397 / 03/ 20ماده 18

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال و حدود صلاحيت اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي110031397 / 03/ 20ماده 18

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
صدور پروانه اشتغال خدمات مشاوره شغلي و كاريابي بخش كشاورزي حقیقی3000000 ریال
صدور پروانه اشتغال خدمات مشاوره شغلي و كاريابي بخش كشاورزي حقوقی4200000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور110141398 /06 / 30مصوبه

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال و حدود صلاحيت اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي110031397 / 03/ 20ماده 18

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال و حدود صلاحيت اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي110031397 / 03 /20مواد 18 و 19

مدت زمان تمدید مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال و حدود صلاحيت اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي110031397 / 03 /20ماده 18

مدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تمدید پروانه اشتغال خدمات مشاوره شغلي و كاريابي بخش كشاورزي حقیقی3000000 ریال
تمدید پروانه اشتغال خدمات مشاوره شغلي و كاريابي بخش كشاورزي حقوقی4200000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور110141398/06/30مصوبه

فرآیند اصلاح پروانه اشتغال خدمات مشاوره شغلی و كاريابی بخش كشاورزی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه اشتغال خدمات مشاوره شغلی و كاريابی بخش كشاورزی


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال و حدود صلاحيت اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي110031397 /03 / 20ماده 30

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال و حدود صلاحيت اعضاي حقيقي و حقوقي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي110031397 / 03/ 20مواد 19 و 30

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید