تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه اشتغال واردات منابع و دستگاه‌‌های پرتوی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه اشتغال واردات منابع و دستگاه‌‌های پرتوی

پروانه اشتغال واردات منابع و دستگاه‌‌های پرتوی

پروانه اشتغال واردات منابع و دستگاه‌‌های پرتوی

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون حفاظت در برابر اشعه106621368/01/204

فرآیند صدور پروانه اشتغال واردات منابع و دستگاه‌‌های پرتوی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
بروشور یا کاتالوگ10041
تصویر گواهینامه دوره حفاظت در برابر اشعه ویژه صنایع پرتوکاران10047
تصویر قرارداد دزیمتری فردی قرائت غیرمستقیم پرتوکاران10051
معرفی نامه10068
کپی نامه های نمایندگی شرکتهای خارجی10072
اصل گواهی امضا محضری شخص مسئول10943
ارائه درخواست کتبی11224
گواهی سابقه کار11235
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی11504
تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه11594
فرم تکمیل شده تقاضای صدور مجوز12511
ارائه تعهدنامه12741
تصویر آخرین مدرک تحصیلی12773
نقشه یا کروکی مورد نظر12810
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات دستگاه های مولد پرتوهای مایکروویو و رادیویی103291390/12/11پیوست 1 بند 9

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات، خدمات نصب و راه اندازی و کنترل کیفی دستگاه های پرتوشناسی تشخیصی103301388/01/11پیوست 2 صفحه 3

ضوابط دریافت پروانه اشتعال واردات دوربین های پرتونگاری صنعتی103351388/05/11پیوست 2 صفحه 4

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و تولید رادیوکیت های هورمونی103361390/01/01پیوست 1 بند 7

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و پروانه اشتغال خدمات در زمینه دستگاه های پرتو ساز صنعتی

103471387/09/11پیوست 1 صفحه 2

ضوابط دریافت پروانه اشتغال برای واردات لیزرهای صنعتی کلاس IIIB یا IV103671387/05/12پیوست 1 بند 9

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات چشمه های پرتونگاری صنعتی103721388/01/01پیوست 1 بند 8

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات لیزرهای پزشکی103731390/04/12پیوست 1 بند 8

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و پروانه اشتغال خدمات رادیو داروها103741387/12/12پیوست 1 بند 6

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
تایید اطلاعات هویتی شخص حقیقی10005سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0http://www.sabteahval.ir
آگهی تاسیس در روزنامه رسمی کشور جهت جهت اطمینان از مجوزهای قانونی فعالیت و فعال بودن واحد تولیدی10008قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران0http://www.rrk.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات دستگاه های مولد پرتوهای مایکروویو و رادیویی103291390/12/11بند 9 – مدارک

ضوابط دریافت پروانه اشتعال واردات دوربین های پرتونگاری صنعتی103351388/05/11بند 3 و 7 مدارک

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و تولید رادیوکیت های هورمونی103361390/01/01بند 8 مدارک

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات چشمه های پرتونگاری صنعتی103721388/01/01بند 8 مدارک

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و پروانه اشتغال خدمات رادیو داروها103741387/12/12بند 8 مدارک

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات دستگاه های مولد پرتوهای مایکروویو و رادیویی103291390/12/11بند 5

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات، خدمات نصب و راه اندازی و کنترل کیفی دستگاه های پرتوشناسی تشخیصی103301388/01/11بند 5

ضوابط دریافت پروانه اشتعال واردات دوربین های پرتونگاری صنعتی103351388/05/11بند 5

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و تولید رادیوکیت های هورمونی103361390/01/01بند 5

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و پروانه اشتغال خدمات در زمینه دستگاه های پرتو ساز صنعتی103471387/09/11بند 5

ضوابط دریافت پروانه اشتغال برای واردات لیزرهای صنعتی کلاس IIIB یا IV103671387/05/12بند 5

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات چشمه های پرتونگاری صنعتی103721388/01/01بند 5

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات لیزرهای پزشکی103731390/04/12بند 5

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و پروانه اشتغال خدمات رادیو داروها103741387/12/12بند 5

مجوزهای پیش‌نیاز


هزینه صدور مجوز واردات دستگاه پرتوی

مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز108541384/07/23جدول استاندارد صفحه7

مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات دستگاه های مولد پرتوهای مایکروویو و رادیویی103291390/12/11بند 6

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات، خدمات نصب و راه اندازی و کنترل کیفی دستگاه های پرتوشناسی تشخیصی103301388/01/11بند 10

ضوابط دریافت پروانه اشتعال واردات دوربین های پرتونگاری صنعتی103351388/05/11بند 6

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و تولید رادیوکیت های هورمونی103361390/01/01بند 8

ضوابط دریافت پروانه اشتغال برای واردات لیزرهای صنعتی کلاس IIIB یا IV103671387/05/12بند 5-10

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات چشمه های پرتونگاری صنعتی103721388/01/01بند 6

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات لیزرهای پزشکی

103731390/04/12بند 6

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و پروانه اشتغال خدمات رادیو داروها103741387/12/12بند 10

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و پروانه اشتغال خدمات در زمینه دستگاه‌های پرتوساز صنعتی108751398/06/03بند 7

هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
تعرفه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی12000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه109731396/12/20جدول شماره 16 ردیف43

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید پروانه اشتغال واردات منابع و دستگاه‌‌های پرتوی


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه اشتغال واردات منابع و دستگاه‌‌های پرتویفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات دستگاه های مولد پرتوهای مایکروویو و رادیویی103291390/12/11پیوست 1 بند 9

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات دستگاه های مولد پرتوهای مایکروویو و رادیویی103291390/12/11پیوست 1 بند 9

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات دستگاه های مولد پرتوهای مایکروویو و رادیویی103291390/12/11پیوست 1 بند 9

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات، خدمات نصب و راه اندازی و کنترل کیفی دستگاه های پرتوشناسی تشخیصی103301388/01/11پیوست 2 صفحه 3

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات، خدمات نصب و راه اندازی و کنترل کیفی دستگاه های پرتوشناسی تشخیصی103301388/01/11پیوست 2 صفحه 3

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات، خدمات نصب و راه اندازی و کنترل کیفی دستگاه های پرتوشناسی تشخیصی103301388/01/11پیوست 2 صفحه 3

ضوابط دریافت پروانه اشتعال واردات دوربین های پرتونگاری صنعتی103351388/05/11پیوست 2 صفحه 4

ضوابط دریافت پروانه اشتعال واردات دوربین های پرتونگاری صنعتی103351388/05/11پیوست 2 صفحه 4

ضوابط دریافت پروانه اشتعال واردات دوربین های پرتونگاری صنعتی103351388/05/11پیوست 2 صفحه 4

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و تولید رادیوکیت های هورمونی103361390/01/01پیوست 1 بند 7

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و تولید رادیوکیت های هورمونی103361390/01/01پیوست 1 بند 7

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و تولید رادیوکیت های هورمونی103361390/01/01پیوست 1 بند 7

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و پروانه اشتغال خدمات در زمینه دستگاه های پرتو ساز صنعتی103471387/09/11پیوست 1 صفحه 2

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و پروانه اشتغال خدمات در زمینه دستگاه های پرتو ساز صنعتی103471387/09/11پیوست 1 صفحه 2

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و پروانه اشتغال خدمات در زمینه دستگاه های پرتو ساز صنعتی

103471387/09/11پیوست 1 بند 7

ضوابط دریافت پروانه اشتغال برای واردات لیزرهای صنعتی کلاس IIIB یا IV103671387/05/12پیوست 1 بند 9

ضوابط دریافت پروانه اشتغال برای واردات لیزرهای صنعتی کلاس IIIB یا IV103671387/05/12پیوست 1 بند 9

ضوابط دریافت پروانه اشتغال برای واردات لیزرهای صنعتی کلاس IIIB یا IV

103671387/05/12پیوست 1 بند 9

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات چشمه های پرتونگاری صنعتی103721388/01/01پیوست 1 بند 8

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات چشمه های پرتونگاری صنعتی103721388/01/01پیوست 1 بند 8

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات چشمه های پرتونگاری صنعتی103721388/01/01پیوست 1 بند 8

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات لیزرهای پزشکی103731390/04/12پیوست 1 بند 8

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات لیزرهای پزشکی103731390/04/12پیوست 1 بند 8

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات لیزرهای پزشکی103731390/04/12پیوست 1 بند 8

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و پروانه اشتغال خدمات رادیو داروها103741387/12/12پیوست 1 بند 6

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و پروانه اشتغال خدمات رادیو داروها103741387/12/12پیوست 1 بند 6

ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات و پروانه اشتغال خدمات رادیو داروها103741387/12/12پیوست 1 بند 6