تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

پروانه بهره برداری مرکز فیزیوتراپی

خانه > اخذ مجوز  > پروانه بهره برداری مرکز فیزیوتراپی

پروانه بهره برداری مرکز فیزیوتراپی

پروانه مرکز فیزیوتراپی

پروانه بهره برداری مرکز فیزیوتراپی

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید پروانه بهره برداری مرکز فیزیوتراپی ( هزینه صدور پروانه فیزیوترابی ، شرایط و مدارک مجوز مرکز فیزیوتراپی ، هزینه پروانه مرکز ارتوپد ، شرایط و مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز ارتوپدی) را کاملا شرح می‌دهیم

مرجع صدور مجوز


مشخصات پروانه بهره برداری مرکز فیزیوتراپی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تاسیس مراکز فیزیوتراپی4241397 /10 / 15همه

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی4281367 /03 / 12همه

فرآیند صدور پروانه مرکز فیزیوتراپی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر سند مالکیت10005
اطلاعات پرسنلی و تجهیزاتی100429
گزارش بهره برداری100430
معرفی مسئولین فنی100431
تائیدیه بهداشتی100433
فایلی وجود ندارد


شرایط دریافت مجوز ارتوپدی

استعلام‌های بین دستگاهی پروانه بهره برداری مرکز فیزیوتراپی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور پروانه مرکز فیزیوتراپی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور پروانه فیزیوترابینمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید پروانه بهره برداری مرکز فیزیوتراپی


شرایط و مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز ارتوپدی


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار پروانه مرکز فیزیوتراپی

 ماه


هزینه صدور و تمدید پروانه فیزیوترابیفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک مجوز مرکز فیزیوتراپی برای اصلاح

شرایط و مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز ارتوپدی


شرایط و مدارک مجوز مرکز فیزیوتراپی


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح پروانه بهره برداری مرکز فیزیوتراپی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال پروانه مرکز فیزیوتراپی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک مجوز مرکز فیزیوتراپی برای لغو


شرایط و مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز ارتوپدی


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید